loader

 

Student SPŠ a VOŠ Kladno zvítězil v krajském kole soutěže Enersol v kategorii „Enersol a praxe“. 

Zároveň postupuje do celostátního kola soutěže, v němž bude reprezentovat svou školu a Středočeský kraj.

 

Cílem projektu Enersol je zajímavou formou zahrnout témata obnovitelných zdrojů energií, úspor energií a snižování emisí v dopravě do školních vzdělávacích programů, naučit žáky a studenty vytvořit si a vyjádřit svůj názor na daná témata před veřejností a vytvořit partnerské prostředí, v němž jsou cílovými skupinami žáci a studenti středních a vyšších odborných škol, jejich učitelé, resp. ředitelé škol a odborníci z firem.

Vrcholem projektu jsou krajské, celostátní a mezinárodní přehlídky, na kterých vystupují žáci s nejlepším hodnocením odborných porot (členové reprezentačních družstev).

A právě v krajském kole konference Enersol 2022 zvítězil Vít Petrák, student Střední průmyslové školy a Vyšší odborné školy Kladno, se svou prací na téma „ŠETŘÍ CHYTRÁ DOMÁCNOST ENERGIE?“. Tu zpracoval v rámci kroužku o elektronice pořádaném díky projektu „IKAP II Středočeského kraje“.  

Vít ve své práci detailně rozebírá, jak mohou jednotlivé dílčí prvky senzorů a prvků chytré domácnosti ušetřit náklady na vytápění, chlazení a svícení. Věnuje se i nákladům spojeným s protékajícími vodovodními kohoutky.

Spolu s vítězstvím v tomto kole postupuje Vít Petrák do celostátního kola soutěže, kde bude reprezentovat Středočeský kraj a svou školu.

Srdečně blahopřejeme Vítovi a SPŠ a VOŠ Kladno k tomuto obrovskému úspěchu a přejeme hodně štěstí i v pokračování konference Enersol 2022.

 

SPŠ a VOŠ Kladno_Enersol 2022_a.jpg


SPŠ a VOŠ Kladno_Enersol 2022_b.jpg