loader

SPŠ EMILA KOLBENA V RAKOVNÍKU ZÍSKALA VÝZNAMNÉ OCENĚNÍ

Škole se podařilo obsadit první místo v anketě firem "Škola doporučená zaměstnavateli".

 

Střední průmyslová škola Emila Kolbena v Rakovníku je po mnoho desítek let důležitým pilířem vzdělávání ve městě i jeho širokém okolí. Její dlouhá tradice (vždyť škola vzdělává studenty již téměř 140 let!) je velkou výzvou k tomu, aby pedagogové zodpovědně a kvalitně připravovali své žáky k dalšímu studiu a především pro následnou praxi. Všichni víme, že v současnosti je největší poptávka ze strany zaměstnavatelů právě po absolventech technických oborů. A uspokojení tohoto nedostatku je pro školu důležitým úkolem. Proto každým rokem otvírá šest oborů denního studia a počet jejích studentů se pohybuje kolem tří stovek.

A že se našemu projektovému partnerovi daří více než úspěšně naplňovat své cíle, dokládá nejen to, že nezaměstnanost jejích absolventů je téměř nulová, ale také to, že letos zvítězila v každoročním hlasování středočeských firem v anketě „Škola doporučená zaměstnavateli".

Jde vlastně o zhodnocení posledních dvou let, protože v loňském roce bohužel nebylo možné z důvodů koronavirových restrikcí hlasování zorganizovat. Získané ocenění je dokladem toho, že zaměstnavatelé, kteří se hlasování zúčastnili, vysoce hodnotí kvalitu absolventů školy – ať už se jedná o žáky, kteří se vzdělávali v maturitních oborech, nebo o ty, kteří ukončili tříleté učňovské obory.

Ředitel školy Jan Jirátko k tomu říká: „Spolupráce naší průmyslovky se společnostmi, které působí v průmyslu, se odehrává v mnoha rovinách – od spolupráce při náboru žáků, přes realizaci odborných praxí a odborného výcviku, až po společné formování profilů absolventů a pomoc se zajištěním vybavení školy. Jsme moc rádi, že se nám toto ocenění podařilo získat, je to pro nás povzbuzení, ale samozřejmě také závazek do dalšího období."

Druhé místo v anketě připadlo Střední odborné škole a Střednímu odbornému učilišti Hořovice a třetí místo obsadilo Střední odborné učiliště strojírenské Škoda Auto Mladá Boleslav.

Srdečně blahopřejeme SPŠ Emila Kolbena Rakovník k tomuto významnému ocenění a přejeme mnoho takových skvělých úspěchů i do budoucna.

Diplom_SPŠ Rakovník