loader

SPŠ a VOŠ Kladno to nevzdává ani v době pandemie.

Nová situace vyžaduje nové přístupy. Tímto mottem se řídíme i v době koronavirové epidemie a snažíme se co nejméně omezitaktivity v projektu IKAP.

Jednou z důležitých akcí v tomto období bylapřejímka nových CNC strojů od společnostiEMCO Intos s.r.o. Jednalo se o CNC soustruhEMCO Concept Turn CT460 a frézovací centrum EMCO CM260. Oba stroje významně rozšíří možnosti výuky v odborných předmětech i dílenské praxi. Pedagogičtí pracovníci, proškolení k obsluze a programování těchto strojů, si prohlubujíjiž získané poznatky formou samostudia. Po částečném uvolnění hygienických opatření jim byl umožněn individuální přístupu ke strojům k praktickémuověřenízískaných poznatků.

Při dodržení všech hygienických opatření (roušky, pracovní rukavice, desinfekce příp. bezpečné vzdálenosti) pokračuje také oživování robota, který nám zdarma věnoval náš spolupracující partner, společnost Valeo Autoklimatizace k.s. z Rakovníku.

Prvním krokem pro realizaci distanční formy konání kroužku žáků SPŠ bylo ověření možnosti využití software Solidworks (školní licence) a nabídkyspolečnosti Solidvision, která zdarma uvolnila školní licence studentům a učitelům do jejich osobního počítače.V dalším kroku jsme si ověřovali nejvhodnější metodu online výuky. Vycházeli jsme z ve škole zavedeného vzdělávacího systému Moodle, po proškolení jsme ověřili komunikační aplikaci Discord i program Microsoft Teams.Nakonec padlo rozhodnutí na využití již všemi žáky používaného systému Bakalář a v polovině dubnajsme rozběhli zájmový kroužek pro žáky SPŠ dálkovou formou. Tímto způsobem již proběhly 3 lekce v dubnu včetně soutěže v modelování a programování.Činnost tohoto kroužku bude ukončena na konci května.

O podobný postup jsme se pokusili i u kroužku pro žáky ZŠ. Po zjištění jejich technické vybavenosti a nemožnosti instalace aplikace potřebného software jsme museli bohužel činnost tohoto kroužku ukončit.

Fotografie naleznete ZDE.

oziveni robotu_2