loader

Součástí našeho projektu jsou také zahraniční stáže pro pedagogy

Zástupci našich partnerských škol mají díky nim možnost navštívit školy v cizině a inspirovat se tamními systémy vzdělávání.

 

Jak víte, jednou ze součástí našeho projektu jsou také zahraniční stáže určené pedagogům našich partnerských škol. Ředitelé a učitelé tak mají možnost navštívit školy ve vybraných zemích, zúčastnit se jejich výuky, porovnat tamní systémy vzdělávání s tím českým a vzájemně se inspirovat. Věříme, že jsou tyto návštěvy přínosné jak pro naše zástupce středních škol, tak i pro zahraniční pedagogy. A nezřídka také díky jim dochází k navazování bližších spoluprací.

Nabídky zúčastnit se takových výjezdů využívá i Střední škola, základní škola a mateřská škola da Vinci z Dolních Břežan. O návštěvě dvou jejích zaměstnankyň ve Francii jsme Vás informovali již dříve. K nim se v průběhu předchozích měsíců přidali další jejich kolegyně a kolegové a my se s Vámi rádi podělíme o jejich zkušenosti.

Například na začátku března tohoto roku vyjel Vít Borčany na učitelskou výměnu do Srednja ekonomska šola in gimnazija Maribor. Maribor je druhým největším městem Slovinska s bohatou historií a necelými sto tisíci obyvateli. Je také vyhlášeným univerzitním, hospodářským, kulturním a turistickým centrem severovýchodního Slovinska. Vít Borčany v rámci svého pobytu sdílel s tamními pedagogy zkušenosti a inspiraci v hodinách historie, marketingu a angličtiny a vyzkoušel si také jeden seminář se studenty digitálního marketingu.

Rovněž v březnu pak odjely pedagožky Phillippa Tichotová a Zdenka Meira da Rocha z týmu druhého stupně a gymnázia dánské Gribskov Gymnasium v Helsinge. Tuto moderní školu, která se nachází v malebné zalesněné oblasti zhruba čtyřicet kilometrů od Kodaně, navštěvuje celkem 650 studentů ve věku od 16 do 19 let. Naše kolegyně zde nahlédly do hodin angličtiny, výtvarné výchovy, dějepisu a společenských věd. V průběhu týdne se setkaly s inspirativními učiteli, navštívily galerie moderního umění a designu a vrátily se s novými podněty do výuky, které již využívají ve svých hodinách.

V dubnu se uskutečnila stáž v další severské zemi, konkrétně ve Finsku. Denisa Raichlová, která na druhém stupni a gymnáziu učí český jazyk a OSV, a Anna Vokurková, asistentka pedagoga a tutorka, se vydaly do Helsinek, přímo do Gymnasiet Lärkan. Během této inspirativní návštěvy zhlédly studentské divadelní představení o životním prostředí a environmentálním žalu dopadajícím na společenské vztahy. Také bylo velmi zajímavé diskutovat s učiteli o finském vzdělávacím systému, vyměnit si své zkušenosti a vidět podobně fungující gymnázium, jen s tím rozdílem, že to finské bylo založeno již v roce 1882, zatímco dolnobřežanská škola otevřela své brány teprve v roce 2010.

Posledního výjezdu, o kterém Vám dnes chceme říci, se zúčastnila učitelka biologie Milena Pouchová spolu s Darylem Harrisonem, učitelem angličtiny. Ti navštívili v posledním dubnovém týdnu tohoto roku britskou střední školu Nicholas Breakspeare Catholic School, která sídlí na předměstí Londýna a je pojmenována po vzdělaném knězi narozeném ve dvanáctém století v St. Albans, který se jako jediný Angličan stal papežem. Škola také vykonává každoroční pouť k jeho hrobu v Římě. V této instituci byli čeští pedagogové přítomni na mnoha hodinách výuky humanitních i přírodovědných předmětů a měli možnost popovídat si s učiteli i studenty. Oba učitele zaujalo především rozdělení studentů do kolejí, systém oceňování studentů a způsob zapojení studentů do chodu školy.

Všechny zmíněné zahraniční stáže byly z pohledu zúčastněných pedagogů velice zajímavé a inspirativní. A my jsme moc rádi, že se jim líbily, a věříme, že zkušenosti nabyté na těchto návštěvách ocení především žáci, ale i kolegyně a kolegové ze Střední školy, základní školy a mateřské školy da Vinci.

Da Vinci_m.jpg

Da Vinci_p.jpg

Da Vinci_n.jpg

Da Vinci_g.jpg

Da Vinci_i.jpg

Da Vinci_k.jpg

Da Vinci_l.jpg

Da Vinci_r.jpg

Da Vinci_c.jpg

Da Vinci_a.jpg

Da Vinci_q.jpg

Da Vinci_o.jpg

Da Vinci_h.jpg

Da Vinci_j.jpg

Da Vinci_e.jpg

Da Vinci_f.jpg

Da Vinci_b.jpg

Da Vinci_d.jpg