loader

SOŠ A SOU NERATOVICE ORGANIZUJE ZAJÍMAVÉ SOUTĚŽE V TECHNICKÝCH DOVEDNOSTECH

Díky těmto aktivitám se škole daří zvyšovat zájem dětí o technické obory.

 

Letošní rok byl ovlivněn coronavirovou pandemií, která se dotkla bohužel nás všech – jednou z nejvíce postižených oblastí ale byly právě školy. Děti se učily dlouhou dobu distančně a mnoho naplánovaných aktivit, kroužků a akcí bylo posunuto nebo úplně odpadlo. Jednou z takových aktivit, kterým se věnuje v rámci motivace k technickému vzdělávání Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Neratovice, je pořádání soutěží v technických dovednostech.

Jakmile to tedy situace umožnila, zorganizovala škola v rámci projektu "IKAP II Středočeského kraje" první z těchto soutěží v letošním roce. Ta se uskutečnila 18. května a byla určena žákům prvního ročníku SOU v oboru „Mechanik opravář motorových vozidel".

Účastníci si na ní poměřili síly v demontáži a montáži kola u osobního auta na čas. Dalším úkolem bylo rozebírání a opětovné sestavování brzd rovněž na čas a nakonec si vyzkoušeli jemnou motoriku při vyšroubování a našroubování matic na závitovou tyčku.

Vítězové si z tohoto zajímavého klání odnesli hodnotné ceny, které mohou využít třeba jako prvním vybavení svých vlastních dílen.

16. června 2021 pak následovala druhá soutěž, zaměřená na technické dovednosti. Té se tentokrát zúčastnili žáci osmých a devátých tříd z pěti základních škol. Reprezentanti těchto škol se utkali v neméně zajímavých disciplínách, k nimž patřilo například odšroubování kola osobního auta ŠKODA Fabia na čas, dále pak zatloukání hřebíků do označené plochy, nastříhání hřebínku z pozinkovaného plechu, uříznutí tří koleček v určité tloušťce z ¾ coulové trubky, vystřihnutí spirály z linolea a sešroubování a opětovné našroubování matic ze závitové tyčky. Po celou dobu byly děti mohutně povzbuzovány početným publikem z přihlášených škol.

Rovněž v této soutěži byli všichni soutěžící oceněni hodnotnými výhrami. Po jejich předání si mohli jak soutěžící, tak i návštěvníci z publika prohlédnout dílny a prostory učiliště, a třeba je to bude inspirovat při výběru svého budoucího povolání.

V každém případě se obě akce všem moc líbily, za což patří SOŠ a SOU Neratovice velké poděkování.

Soutěže 1 a 2 Neratovice_d

Soutěže 1 a 2 Neratovice_f

Soutěže 1 a 2 Neratovice_b

Soutěže 1 a 2 Neratovice_g              Soutěže 1 a 2 Neratovice_a