loader

SOŠ a SOU NERATOVICE organizuje zajímavý krouŽek pro naše nejmenší

"Hrajeme si s autíčky" pro děti z MŠ baví i pomáhá. 

 

Se začátkem školního roku se opět rozběhly i kroužky pro děti z mateřských škol. V rámci projektu IKAP II Středočeského kraje tak SOŠ a SOU Neratovice otevřela mimo jiné také kroužek s názvem „Hrajeme si s autíčky".

Malí účastníci se na něm nenásilně a zajímavě seznamují se základními pravidly silničního provozu. Děti se učí poznávat základní dopravní značky, vysvětlují si význam barevné světelné signalizace a zkoušejí rozeznávat jednotlivé typy automobilů. Rovněž si procvičují jemnou motoriku při sestavování autíček a autodráhy. Tato činnost bude v závěru kroužku odměněna možností si zazávodit na sestavené autodráze.

Děti se během kroužku výborně baví a hry si nadmíru užívají. Nabytou zručnost v budoucnu jistě nejednou využijí. Ovšem získávané vědomosti přispívají již teď k jejich lepší orientaci a především bezpečnosti na silnicích. Denní provoz totiž stále narůstá, jezdí čím dál více aut i ostatních dopravních prostředků a malí školkáčci jsou, ať už jako chodci nebo třeba při použití koloběžky, kola, bruslí, skateboardu, apod., jeho součástí.

Proto je skvělé, že SOŠ a SOU Neratovice při organizaci zájmových aktivit nezapomíná ani na tuto věkovou skupinu a žáčkům mateřských škol umožňuje nejen užít si něco nevšedního, ale také se při tom něco velmi užitečného a smysluplného naučit. 

Hrajeme si s autíčky_a

Hrajeme si s autíčky_b