loader

SOŠ a SOU Neratovice má krásnou novou odbornou učebnu

Těsně před prázdninami škola slavnostně otevřela učebnu plnou moderních pomůcek.

 

Před zahájením prázdnin, konkrétně 23. června 2022 se na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti v Neratovicích konečně dočkali. A čeho vlastně?

V objektech školy, v areálu Spojovací 632, se uskutečnilo za přítomnosti zástupců Středočeského kraje jakožto zřizovatele školy, ale také za účasti zástupců města Neratovice a vedení školy slavnostní otevření nové učebny pro obor Mechanik opravář motorových vozidel.

Po úvodním přestřižení pásky si všichni zúčastnění mohli prohlédnout nové vybavení, umístěné jednak v dílnách odborného výcviku a jednak ve specializované učebně určené právě pro obor Mechanik opravář motorových vozidel.

V rámci projektu "IKAP II Středočeského kraje" byla učebna vybavena modely motorů, součástmi aut a především výukovými panely, které umožňují simulaci závad a jejich oprav na automobilech jak s naftovými, tak i s benzínovými motory. Simulovat lze rovněž třeba poruchy klimatizací, apod.

Výukové panely lze také zapojit do počítačové sítě. Žáci tak mohou pracovat přímo z jednotlivých stanovišť na plnění úkolů zadaných učitelem. Díky tomu udělala SOŠ a SOU Neratovice další významný krok ke zmodernizování výuky v tomto žádaném oboru vzdělávání.

Nezbývá, než SOŠ a SOU Neratovice popřát, aby nové vybavení perfektně fungovalo, ale hlavně aby se s ním všem žákům dobře pracovalo, a aby jim usnadnilo přípravu na své budoucí povolání. 

Učebna Nera_d.jpg

Učebna Nera_c.jpg

Učebna Nera_e.jpg

Učebna Nera_a.jpg

Učebna Nera_b.jpg

Učebna Nera_f.jpg