loader

Situace v oblasti technického vzdělávání

Středočeský kraj si plně uvědomuje počínající krizi na trhu práce .

V průběhu minulých desetiletí výrazně klesla atraktivita studia technických oborů a díky stárnutí produktivní populace odborných technických pracovníků a nedostatečnému přílivu čerstvých absolventů je čím dál větší problém naplnit poptávku technologických firem a trhu práce po těchto profesích.

Na druhou stranu technologický pokrok jde rychle dopředu. Průmysl a celá ekonomika prochází zásadními změnami způsobenými zaváděním informačních technologií, kyberneticko-fyzických systémů a systémů umělé inteligence do výroby, služeb a všech odvětví hospodářství.

Dopad těchto změn je tak zásadní, že se o nich mluví jako o 4. průmyslové revoluci, která na jednu stranu umožní zvýšit produktivitu práce, na druhou stran už ale může dojít k významným posunům na trhu práce, zejména pak k ohrožení méně kvalifikovaných profesí. Zároveň však přinese i nová pracovní místa, která ale budou spojena s vyššími nároky na kvalifikaci pracovní síly, zejména z oblasti digitálních a inženýrských dovedností, nebo budou záviset na včasné a kvalitní rekvalifikací. Kritickým faktorem úspěchu pro zvládnutí dopadů na zaměstnanost je tedy především kvalita a fungování vzdělávacího systému vč. celoživotního učení.
Proto je třeba zatraktivni technické a přírodovědné obory dětem už v raném věku a dále rozvíjetpozitivní vztah k polytechnickým oborům tak, aby se prestiž těchto oborů zvýšila, děti se nebály žádných témat spojených s technikou a měly zájem tyto obory studovat a později v nich pracovat.

zpět na novinky