loader

Sdílení učeben na VOŠ, SPŠ a JŠ Kutná Hora

Ve středu 4. prosince 2019 proběhla výuka žáků VOŠ, SPŠ a OA Čáslav na VOŠ, SPŠ A JŠ Kutná Hora, se zaměřením mechatronika, praktickou výukou zapojení pneumatických a elektropneumatických obvodů. Žáci splnili výukové cíle, ve stanoveném čase zapojili obvody a vypracovali protokoly. Aktivity z mého pohledu učitele byly pro žáky velmi zajímavé, plné nových poznatků ze zapojování a řešení situací s novou technikou.

Praktická výuka, která probíhá v rámci projektu IKAP, významně přispívá k rozšíření vědomostí mechatroniků. Součástí byla prohlídka výukových prostor školy a ukázka plošných spojů od návrhu až po jejich výrobu, kterou provedl vyučující odborných předmětů Jiří Černý. Celou akci hodnotím velmi pozitivně, stejně jako vyučující v laboratoři Ing. Pavel Stejskal.

Výuka tohoto typu se již stala tradicí a je příkladem dobré spolupráce mezi školami.

Postřehy žáků S4:
"Akci v Kutné Hoře jsem si moc užil. Naučili jsme se a dozvěděli nové informace a zkusili si ovládání a využití pneumatiky a elektropneumatiky v praxi. "
"Možnosti, které jsme si dnes mohli na vlastní kůži vyzkoušet, pro mne byly velmi zajímavé a přínosné. Myslím si, že by se tyto praktické úlohy v takových podmínkách měly konat častěji."

KA5: Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů

   Čáslav - sdílení 2