loader

Pořádáme zajímavé exkurze pro žáky středních škoL

Díky spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Střední Čechy navštěvují děti firmy a jejich provozy.

 

Náš partner v projektu „IKAP II Středočeského kraje“, Krajská hospodářská komora Střední Čechy, pokračoval i v minulých týdnech s organizací velmi zajímavých exkurzí do různých firem a podniků určených pro žáky středních škol v našem kraji.

V rámci jedné takové, která se uskutečnila 29. dubna 2022, navštívili studenti SOŠ a SOU Jílové u Prahy areál Pivovar Velké Popovice, kam se svezli autobusem dopravce Radka Čižmára z Jílového u Prahy. Po příjezdu do Velkých Popovic byli žáci řádně poučeni o dodržování bezpečnosti ve vnitřních i venkovních prostorách pivovaru a obdrželi výstražné vesty.

Jejich průvodce pak zahájil exkurzi přednáškou o vzniku pivovaru, seznámil je s jeho historií i současnou výrobou. V kinosálu se studenti podívali na krátký film o pivovaru a následně se přesunuli do historické varny, kde viděli celý postup výroby piva, od nákupu surovin až po finální produkt a jeho skladování. Poté následovala prohlídka sklepa, kde jsou uloženy ležácké tanky, v nichž pivo odpočívá potřebně dlouhou dobu, aby dostalo konečnou chuť a podobu. Pokračovalo se do prostor kotelny a stáčírny, kde návštěvníci sledovali stáčení piva do lahví. To není zrovna jednoduché, obsahuje totiž činnosti, jako je mytí lahví a odstranění původních etiket, kontrola kvality lahve, plnění, zátkování a skládání do přepravek. Součástí stáčírny je prostor, kde pracovníci pivovaru dětem pustili druhý krátký film, tentokrát zaměřený na stáčení a uchovávání piva. Po obědě v místní Kozlovně se studenti přesunuli za pivovarským maskotem – živým kozlem Oldou. Poslední a nejobsáhlejší částí exkurze byla škola čepování piva, jejímž obsahem byla přednáška o druzích piva, jaké je třeba dodržovat zásady při sladování a čepování piva, jaké jsou druhy výčepních zařízení, a jak probíhá jejich čištění. Praktická část se pak soustředila na styly čepování piva a nejčastější chyby při čepování. Žáci se jednotlivě učili správně čepovat pivo a vyzkoušeli si i různé styly čepování, k nimž patří např. hladinka, mlíko, šnyt a čochtan. Na závěr všichni dostali osvědčení o absolvování exkurze a spokojeně a s novými zážitky odjeli do své školy.


5. května 2022 se pak konala exkurze pro studenty SOŠ a SOU Kralupy nad Vltavou (obor elektromechanik pro zařízení a stroje) ve společnosti K-PROTOS, a.s. Ta sídlí v Kralupech nad Vltavou a poskytuje komplexní služby v profesích strojní, elektro a měření a regulace pro chemický, petrochemický a potravinářský průmysl. 

Po příchodu na recepci studenty přivítal pan Ivo Loužecký a zavedl je do školící učebny, kde proběhla obsáhlá prezentace o firmě včetně propagačního filmu společnosti. Děti obzvláště zajímala část prezentace, která se týkala specifických zakázek od odběratelů. Pan Loužecký také pro děti připravil obsáhlý vědomostní kvíz, do nějž se všichni s chutí pustili. Za jeho správné vyřešení dostal vítěz odměnu.  Pak následovalo nutné poučení o dodržování bezpečnosti ve vnitřních i venkovních prostorách společnosti a návštěvníci zahájili prohlídku samotného provozu. Prvním stanovištěm byla kotlárna, kde byly představeny jednotlivé stroje na řezání, kroužení plechů a svařování. Poté studenti navštívili karusel, kde viděli ukázku soustružení včetně vysvětlení, jak probíhá upínání a ustavení obrobků. Následovala obrobna, kde byly k vidění vyvrtávačka a horizontální fréza. Studenti obdrželi detekční prostředek a indikační kapalinu (plavenou křídu), se kterými prováděli nedestruktivní zkoušky svarů. Při ukázce renovace armatur si také pod dohledem odborníka vyzkoušeli broušení na brusném kotouči za použití brusné pasty. Děti viděly v praxi zkoušku pojistných ventilů, ukázku tryskání obrobků, lakování v lakovacím boxu a ukázka opravovaných zařízení. Po občerstvení se pokračovalo do rozhlehlých venkovních prostor areálu k technice včetně vlastního jeřábu. Následně se návštěvníci přesunuli zpět do vnitřních prostor do svařovny, kde jim zaměstnanci předvedli řezání plamenem. Nechyběla ani ukázka výroby rozvaděče v části elektro údržby a výroby rozvaděčů. Nakonec se studenti vrátili zpět do školící učebny, kde diskutovali o tom, co všechno viděli. V závěru jim p. Loužecký předal balíček s upomínkovými předměty a osvědčení o absolvování exkurze.

Návštěva této společnosti žákům SOŠ a SOU Kralupy nad Vltavou detailně ukázala jeden z místních zajímavých provozů, kde se jim po absolvování studia otvírá možnost pracovat. Děti celou akci zhodnotily velmi pochvalně a rovněž zástupci K-PROTOS byli spokojeni s tím, jak studenti spolupracovali a zajímali se.

Poslední akcí tohoto typu byla exkurze ve firmě Školky - Montano, spol. s r.o. pro studenty druhého ročníku oboru Zahradnictví na České zahradnické akademii v Mělníce, která se uskutečnila 26. května 2022. Společnost Školky - Montano, spol. s r.o. se specializuje na vlastní produkci okrasných a lesních dřevin. Pro studenty zajistila dopravu firma Autobusy Mělník s.r.o. a po jejich příjezdu se dětí ujal spolumajitel společnosti pan Karel Zeman, který také celou exkurzi vedl. Jejím prvním bodem bylo představení firmy a její historie, po němž následovala prohlídka areálu. Při té měli žáci možnost vidět chladírnu, sázecí a secí linky, a v neposlední řadě nově vytvořený areál pro sázení stromků, který byl vybudován v letošním roce. Po celou dobu měly děti k dispozici obsáhlý výklad spolu s konkrétními ukázkami – například jak správně roubovat a řízkovat nebo jakým chybám se při těchto aktivitách vyvarovat.

Po občerstvení byla pro studenty připravena praktická část v podobě osazování truhlíků květinami, které si studenti vybrali dle vlastního aranžmá. Tato aktivita děti samozřejmě moc bavila, prokázaly při ní velkou míru kreativity a své osázené truhlíky si s sebou po předání osvědčení o absolvování exkurze odvezly do svých domovů.


Jsme moc rádi, že má tato aktivita velmi pozitivní ohlasy, jak od žáků, kteří se jednotlivých exkurzí účastní, tak i od společností, které děti navštěvují. Studenti při nich vidí místa a činnosti, ke kterým se běžně nedostanou, a podniky zase mají možnost předvést svou práci a děti tak inspirovat a motivovat třeba i k jejich následnému zaměstnání.

Exkurze_29.04.2022_e.jpg

Exkurze_29.04.2022_a.jpg

Exkurze_29.04.2022_b.jpg

Exkurze_05.05.2022_b.jpg

Exkurze_05.05.2022_a.jpg

Exkurze_26.05.2022_a.jpg

Exkurze_29.04.2022_c.jpg

Exkurze_29.04.2022_d.jpg

Exkurze_05.05.2022_c.jpg

Exkurze_26.05.2022_c.jpg

Exkurze_26.05.2022_b.jpg