loader

KA2: WEBINÁŘ K OBLASTEM INTERVENCE

Podpora podnikavého absolventa na bázi podnikání

sdílení zkušeností – minipodniky, soutěže, projekty

 

Vážená paní / Vážený pane,

rádi bychom Vás pozvali na webinář na téma Podpora podnikavého absolventa na bázi podnikání (minipodniky, projekty, soutěže) určený k výměně zkušeností mezi kraji.

Webinář pořádá projekt Podpora krajského akčního plánování, jehož nositelem je Národní pedagogický institut České republiky, v rámci tematické oblasti Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě.

Je určen zejména pro přátele podnikavosti z řad realizačních týmů KAP, tematických skupin (minitýmů apod.) a odborné veřejnosti.

Webinář se uskuteční prostřednictvím Microsoft Teams. Účastník souhlasí s pořizováním audiovizuálního záznamu tohoto webináře.

Prosíme o potvrzení Vaší účasti do 3. 6. 2020 do 12:00 hod.

Těšíme se na setkání s Vámi.

Ing. Kateřina Lichtenberková, Ing. Martina Hausdorfová a celý projektový tým

 

REGISTRACE: ZDE 

 

 Webinář k oblastem intervence