loader

Pedagogové se na workshopu z oblasti STROJÍRENSTVÍ dozvěděli spoustu nových informací.

Spolu s lektorem se zaměřili se na oblast mechatroniky / autotroniky – část automatizace průmyslových zařízení.

 

Moderní technologie jsou v dnešní době klíčem k úspěchu. Ovšem jen za předpokladu, že s nimi lidé umí pracovat. To klade vysoké nároky především na ty, kteří mají budoucí nové pracovníky učit, tedy na pedagogy.

Proto jsme 9. března 2022 uspořádali v rámci projektu „IKAP II Středočeského kraje“ bezplatný seminář určený právě pro pedagogy. Celkem dvanáct učitelů ze středních škol Středočeského kraje se v pražském Top Hotelu seznámilo s dynamickým vývojem automatizace a robotizace a s nejnovějšími trendy v těchto oblastech. Zejména se probíralo téma využití autonomních řídících systému k řízení technologických zařízení a procesů.

S lektorem Ing. Petrem Hůlou, Ph.D. se také zabývali fenomény dnešní doby – Průmyslem 4.0 a Prací 4.0. To jsou pojmy, které se týkají a i dále budou týkat každého z nás.

Zúčastnění se naučili, jak o těchto tématech mluvit se svými žáky a jak srozumitelně odpovídat na jejich dotazy. Celá akce probíhala interaktivně a pedagogové v přátelské atmosféře diskutovali jak s lektorem, tak i mezi sebou, a měnili si své zkušenosti. V závěru workshopu si pak všichni vyplnili test.

Naplánovány máme i další zajímavé semináře k oblastem strojírenství, stavebnictví, chemie, aj., Všechny podrobnosti a termíny naleznete v našem KALENDÁŘI AKCÍ, nezapomeňte ho tedy sledovat.  

IMG_9379.jpg

IMG_9377.jpg