loader

PEDAGOGOVÉ DISKUTOVALI O TOM, JAK HODNOTIT PÍSEMNÝ PROJEV

Mají žáci psát eseje? Jaká je jejich praktická využitelnost? Jaká jsou kritéria pro hodnocení pokroku žáků? Na to vše se zaměřil náš seminář.

 

V rámci aktivity zaměřené na jazykovou gramotnost jsme 11. října 2021 uspořádali seminář nazvaný „Jak hodnotit písemný projev". Setkání se zúčastnili učitelé anglického jazyka ze základních škol, středních odborných učilišť, víceletých gymnázií a středních škol. Hlavním tématem semináře bylo stanovení kritérií pro hodnocení písemných prací a schopnost určit si, kdy která kritéria využít.

Pedagogové pracovali po většinu doby ve skupinkách rozdělených podle toho, na jakých školách vyučují, a k tomu využívali pracovní listy. Samostatné činnosti se pak věnovali například při opravách písemných prací s osmi texty žáků, které dostali od lektora Marka Langa k dispozici.

Součástí akce byly samozřejmě diskuse, které byly chvílemi hodně „vášnivé". Debatovalo se o tom, jak hodnotit pokrok studentů, abychom je správně motivovali. Další otázkou bylo, zda má smysl psát se žáky „eseje" a jaká je jejich praktická využitelnost v budoucím životě, přičemž zúčastnění se shodli, že písemný projev žáků slouží především jako trénink na ústní projev či prezentaci, ale také pro rozvoj kritického myšlení.

Lektor i pedagogové byli zajedno, že je opravdu důležité nastavit dobře kritéria toho, jak a za co žáka v písemném projevu hodnotit. Neméně důležité je dát dětem zpětnou vazbu – a to nejen ve formě známky, ale třeba jen jako jakýsi podnět, aby se žáci dozvěděli, co mají dále rozvíjet a nad čím se zamyslet.

V závěru semináře účastníci konstatovali, že učitel by měl vykazovat v hodnocení žáků stabilitu a předvídatelnost toho, jak budou děti známkováni. Z toho také vyplývá, že žáci musí mít dopředu jasné a konkrétní zadání, co se po nich v písemném projevu chce, jaké podmínky mají splnit, jakou má mít text strukturu, rozsah, atd.

Po vzájemné výměně zkušeností a nápadů pedagogové ocenili praktičnost semináře, díky němuž pochopili, že v písemných pracích nemusí opravit úplně všechno, že si mohou vybrat, zda budou známkovat jen gramatiku či sloh, apod. Pozitivně zhodnotili i to, že se dozvěděli o možnostech, toho jak postupovat při hodnocení písemného projevu, ale i to, že mohou v případě potřeby ustoupit od škály hodnocení vydané CERMATem.


Děkujeme lektorovi i všem zúčastněným a přejeme úspěšnou výuku.

StK_11.10.2021_d

StK_11.10.2021_a

StK_11.10.2021_b