loader

osvojování slovní zásoby aneb není to jen o slovíčkách

Právě to bylo tématem našeho dalšího zajímavého semináře. 

 

Všichni pedagogové to dobře znají. Všichni se potýkají s problémem - jak rozmluvit své žáky, jak kontrolovat aktivity, jak studenty motivovat a jak zapojit i ty, kteří mluvit prostě nechtějí? Jaká témata mají vlastně vůbec vybrat?

Odpovědi na tyto věčné otázky dal seminář IKAP II Středočeského kraje, který se uskutečnil v rámci aktivity KA 2 - jazyková gramotnost dne 16. listopadu 2021 a byl určen učitelům druhého stupně základních, středních a jazykových škol. 

Lektorka Mgr. Lucie Čechová měla pro přítomné připravených spoustu nápadů, jak na nemluvné žáky. Kromě motivování dětí k aktivnějšímu zapojení se ale zaměřila i na to, aby z výuky tímto způsobem měli radost i samotní učitelé.

Účastníci se zapojili do plnění připravených úkolů, k nimž patřily například hry jako kvarteto, kufr nebo bingo (to vše s využitím kartiček se slovíčky), ale třeba také tématické vyměňovačky, brainstorming otázek, tvorbu vizitek a mnoho dalších zajímavých činností.     

Aktivita doslova střídala aktivitu a zúčastněným se podařilo je s velkým nasazením, ovšem ve velmi příjemné a vzájemně se inspirující atmosféře, stihnout v čase setkání všechny. Lektorka si na závěr vysloužila spokojený potlesk a konstatování, že se všichni již teď těší na další semináře, které s paní Čechovou chystáme na duben příštího roku.

StK_16.11.2021_b

StK_16.11.2021_d

StK_16.11.2021_f

 StK_16.11.2021_e