loader

Krajská hospodářská komora Střední Čechy Vás srdečně zve na Odborné školení - Soutěž T-Profi, Junior T-Profi

Školení pedagogů

 

Termín a místo konání: 5. června 2020, 10:00h – 13:00h
AMZ Financial Group s.r.o. (Business centrum)
(Pražská 298, Brandýs nad Labem 250 01)

 

Školení Talenty pro firmy T-Profi a Junior T-Profi je zaměřeno na zvýšení informovanosti pedagogů
o využití polytechnické výuky ve SŠ a ZŠ. Pedagogové se seznámí s funkčností, možnostmi či využitelností
polytechnické stavebnice a zároveň se seznámí s pravidly 2 soutěží, které probíhají ve Středočeském kraji
(Junior T-Profi a T-Profi). Samotný projekt je koncipován k zapojení žáků ZŠ a SŠ do generační spolupráce
s cílem vytvořit model ze stavebnice Merkur soutěžní formou. Soutěž bude zaměřena na rozvoj jemné
motoriky a posílení kreativity žáků. Cílem soutěže je podpora technického vzdělávání a podpora zájmu o
technické obory, které jsou nyní na trhu práce potřeba. Školení a soutěže jsou aktivitou projektu
Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje, reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008655.

Seminář povede: Ing. Jaroslav Kvíz – odborný školitel

Kontakt:
Vladislava Šizlingová
Tel.: +420 326 377 708, +420 702 020 489
E-mail: sizlingova@komora.cz

www.khkstrednicechy.cz

pozvanka_HKSTRCR_1

 

pozvanka_HKSTRCR_2