loader

OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM SE PYŠNÍ VÝZNAMNÝM VÝROČÍM

Škola oslavila sto let své existence, ocenila emeritní ředitele i firmy.

 

V roce 1920 začala své samostatné dějiny psát dnešní Obchodní akademie a Vyšší odborná škola v Příbrami, tehdy pod názvem Veřejná dvoutřídní obchodní škola horního města Příbramě. V sobotu 18. září 2021 se uskutečnila hlavní část oslav tohoto významného výročí ekonomického školství v Příbrami. Při této příležitosti se také konal speciálně připravený den otevřených dveří, předávaly se pamětní plakety a více než stovka návštěvníků vzpomínala na svá studentská léta či na své působení ve škole v pozici zaměstnanců.

Oficiální část oslav se odehrála v půl desáté dopoledne v obřadní síni příbramského Ernestina. Současné i bývalé zaměstnance zde přivítal starosta města Jan Konvalinka, který vyzdvihl fakt, že obchodní akademie připravuje odborně zdatné absolventy, kteří ihned po maturitě mohou najít uplatnění na trhu práce a zároveň jsou připraveni ke studiu na vysokých školách. Ředitelka školy Marcela Blažková pak ocenila pamětní plaketou dva emeritní ředitele a pedagogy školy Františka Drahokoupila a Jiřího Kadlece a několik partnerů školy z řad právnických osob.

Po této slavnostní části se v 11 hodin otevřely brány školy i pro širokou veřejnost, čehož využily desítky absolventů, zejména dřívějších ročníků narození, z nichž mnozí navštívili školu i více než padesát let po maturitě. Pro všechny bylo připraveno občerstvení a mohli si zakoupit almanach či magnetky a odznaky. V jednotlivých učebnách byly pro návštěvníky připraveny různé prezentace a výstavy. K vidění byly historické fotografie, plány nikdy nerealizované nové budovy školy, desítky pozvánek na maturitní plesy, historické dokumenty včetně maturitních vysvědčení, staré psací stroje či elektronické kalkulačky, které svojí velikostí překonají dnešní notebooky. Škola prezentovala kromě historie i současné projekty, mezinárodní spolupráci a zájemci mohli vyplnit i rodinné rodokmeny, u kterých se v některých případech objevily i čtyřgenerační spojení se školou.

V rámci oslav probíhá veřejná anketa o návrh nového školního loga. Hlasovat v ní můžete po kliknutí na webové stránky školy. Ve vegetačně vhodném období a po konzultaci s odborníky se obchodní akademie také chystá vysadit pamětní lípu a u ní zakopat schránku s fotografiemi, dokumenty či almanachem.

My našemu spolupracujícímu partnerovi OA a VOŠ Příbram srdečně gratulujeme ke krásnému výročí a přejeme dalších mnoho let a ještě více spokojených a úspěšných studentů.

OA a VOŠ Příbram_c

OA a VOŠ Příbram_b

OA a VOŠ Příbram_e