loader

vzdělávací aktivity pro pedagogy jedou na plný plyn

S námi si bezplatně můžete zvýšit své čtenářské, jazykové, digitální, matematické a další gramotnosti. 

Vše pak samozřejmě využijete ve své výuce se svými žáky. 

 

Naše vzdělávací aktivity určené ke zvýšení gramotností pedagogických pracovníků jsou v plném proudu a ohlasy na semináře, které se uskutečnily v minulých dnech a týdnech, jsou velmi pozitivní.

Proto Vám o nich přinášíme pár informací a doufáme, že tím motivujeme i Vás, abyste navštívili naši širokou nabídku BEZPLATNÝCH workshopů, seminářů a webinářůKALENDÁŘI AKCÍ na našich webových stránkách a vybrali si téma, které Vás zajímá.

Již v únoru tohoto roku jsme se zaměřili na matematickou gramotnost akcí věnovanou programu GeoGebra, po níž následovala digitální gramotnost – konkrétně workshopy, které pedagogům pomohly lépe využívat všech možností a funkcí nástrojů pro on-line komunikaci a interaktivních nástrojů pro distanční i prezenční výuku. Nechyběla ani finanční gramotnost v podobě semináře k metodám a formám práce pro rozvoj těchto kompetencí.  

Ovšem ani v březnu nezahálíme. Začátkem měsíce pokračovalo vzdělávání pedagogů v digitální gramotnosti, k níž vedle on-line nástrojů komunikace přibyly také kreativní nástroje k zaznamenávání myšlenek, pochopení a řešení problémů. Zajímavým tématem byly soutěživé kvízy ve výuce, jejichž cílem je zábavnou formou motivovat studenty k většímu zapojení se v hodinách.

10. března 2022 se pak uskutečnil workshop ke čtenářské gramotnosti nazvaný „Učíme se příběhem“ s lektorkou Irenou Polákovou, na němž se učitelé ze základních a středních škol věnovali tomu, jak porozumět literárnímu vyprávění.   

Díky velkému úspěchu našeho semináře zaměřeného na efektivní diskuse v hodinách anglického jazyka, který jsme s lektorem Markem Langem uspořádali již v loňském roce, jsme se rozhodli toto téma ke zvýšení jazykové gramotnosti zopakovat a pozvat i zájemce, na které se v prvním kole nedostalo.  V půlce března si proto účastníci v dynamické, motivující a interaktivní atmosféře vytvořili vlastní pracovní list pro svou následnou výuku, ukázali si nové přístupy a vymezili pravidla pro vedení diskusí.

15. března 2022 se pod vedením lektora Libora Kyncla konal workshop k využití metod práce s odborným textem pro nečeštináře, na němž si zúčastnění formou modelových lekcí předvedli celkem šest metod rozvíjející u žáků čtenářskou gramotnost.

Nezapomínáme ale ani na zvyšování kompetencí v oblasti vzdělávání pro trh práce. Po workshopu z oboru strojírenství, o kterém jsme již psali, jsme se 16. března 2022 zaměřili na odvětví chemie, konkrétně využití praktické chemie při poznávání okolního světa a přírody. V pražském Top Hotelu se středoškolští pedagogové s lektory Ivanem Součkem a Tomášem Kudrnou ze Svazu chemického průmyslu ČR věnovali praktickým ukázkám, chemickým pokusům, nejmodernějším trendům a transferu ověřených zkušeností z praxe do výuky, např. formou zpracování projektu „Manažerská alchymie pro učitele“. V teoretické části pak proběhla diskuse na téma vodíku a Vodíkové strategie ČR, využití CO2 a dekarbonizace a nechyběl ani Green Deal.

Jak vidíte, rozsah našich vzdělávacích aktivit je opravdu široký. Kalendář na příští dny i měsíce je plný dalších zajímavých workshopů a seminářů. Vám už tedy zbývá se do něj jen podívat, vybrat si a přihlásit se.

Pojďte si spolu s námi zábavnou formou zvyšovat své kompetence a využít nové poznatky při svých hodinách se svými žáky. Těšíme se na Vás!

Souhrn akcí 03-2022_úvodní.jpg

Souhrn akcí 03-2022_d.jpg

Souhrn akcí 03-2022_e.jpg

Souhrn akcí 03-2022_g.jpg

Souhrn akcí 03-2022_a.jpg

Souhrn akcí 03-2022_c.jpg

Souhrn akcí 03-2022_f.jpg

Souhrn akcí 03-2022_h.jpg