loader

vzdělávací aktivity pro pedagogy jedou na plný plyn

S námi si bezplatně můžete zvýšit své čtenářské, jazykové, digitální, matematické a další gramotnosti. 

Vše pak samozřejmě využijete ve své výuce se svými žáky. 

 

Naše vzdělávací aktivity určené ke zvýšení gramotností pedagogických pracovníků jsou v plném proudu a ohlasy na semináře, které se uskutečnily v minulých dnech a týdnech, jsou velmi pozitivní.

Proto Vám o nich přinášíme pár informací a doufáme, že tím motivujeme i Vás, abyste navštívili naši širokou nabídku BEZPLATNÝCH workshopů, seminářů a webinářůKALENDÁŘI AKCÍ na našich webových stránkách a vybrali si téma, které Vás zajímá.

Již v únoru tohoto roku jsme se zaměřili na matematickou gramotnost akcí věnovanou programu GeoGebra. Jejím cílem bylo zaměřit se na využití programu tak, aby na konci semináře zvládl každý účastník vytvořit si své vlastní materiály pro výuku a používat program co nejlépe. Díky tomu bylo zúčastněným pedagogům umožněno rozšířit si zásobník námětů nejen pro výuku matematiky, ale i dalších předmětů. Návštěvníci se seznámili s webovou podporou programu a úložištěm hotových materiálů a naučili se používat program pro výuku geometrie, aritmetiky, algebry, statistiky a funkcí. Součástí těchto seminářů byly i základy ovládání 3D.

Po GeoGebře následovala digitální gramotnost – konkrétně workshopy, které pedagogům pomohly lépe využívat všech možností a funkcí nástrojů pro on-line komunikaci a interaktivních nástrojů pro distanční i prezenční výuku. Nechyběla ani finanční gramotnost v podobě semináře k metodám a formám práce pro rozvoj těchto kompetencí.  

Ovšem ani v březnu nezahálíme. Začátkem měsíce pokračovalo vzdělávání pedagogů v digitální gramotnosti, k níž vedle on-line nástrojů komunikace přibyly také kreativní nástroje k zaznamenávání myšlenek, pochopení a řešení problémů. Zajímavým tématem byly soutěživé kvízy ve výuce, jejichž cílem je zábavnou formou motivovat studenty k většímu zapojení se v hodinách.

10. března 2022 se pak uskutečnil workshop ke čtenářské gramotnosti nazvaný „Učíme se příběhem“ s lektorkou Irenou Polákovou, na němž se učitelé ze základních a středních škol věnovali tomu, jak porozumět literárnímu vyprávění.   

Díky velkému úspěchu našeho semináře zaměřeného na efektivní diskuse v hodinách anglického jazyka, který jsme s lektorem Markem Langem uspořádali již v loňském roce, jsme se rozhodli toto téma ke zvýšení jazykové gramotnosti zopakovat a pozvat i zájemce, na které se v prvním kole nedostalo.  V půlce března si proto účastníci v dynamické, motivující a interaktivní atmosféře vytvořili vlastní pracovní list pro svou následnou výuku, ukázali si nové přístupy a vymezili pravidla pro vedení diskusí.

15. března 2022 se pod vedením lektora Libora Kyncla konal workshop k využití metod práce s odborným textem pro nečeštináře, na němž si zúčastnění formou modelových lekcí předvedli celkem šest metod rozvíjející u žáků čtenářskou gramotnost.

Nezapomínáme ale ani na zvyšování kompetencí v oblasti vzdělávání pro trh práce. Po workshopu z oboru strojírenství, o kterém jsme již psali, jsme se 16. března 2022 zaměřili na odvětví chemie, konkrétně využití praktické chemie při poznávání okolního světa a přírody. V pražském Top Hotelu se středoškolští pedagogové s lektory Ivanem Součkem a Tomášem Kudrnou ze Svazu chemického průmyslu ČR věnovali praktickým ukázkám, chemickým pokusům, nejmodernějším trendům a transferu ověřených zkušeností z praxe do výuky, např. formou zpracování projektu „Manažerská alchymie pro učitele“. V teoretické části pak proběhla diskuse na téma vodíku a Vodíkové strategie ČR, využití CO2 a dekarbonizace a nechyběl ani Green Deal.

Jak vidíte, rozsah našich vzdělávacích aktivit je opravdu široký. Kalendář na příští dny i měsíce je plný dalších zajímavých workshopů a seminářů. Vám už tedy zbývá se do něj jen podívat, vybrat si a přihlásit se.

Pojďte si spolu s námi zábavnou formou zvyšovat své kompetence a využít nové poznatky při svých hodinách se svými žáky. Těšíme se na Vás!

Souhrn akcí 03-2022_úvodní.jpg

Souhrn akcí 03-2022_d.jpg

Souhrn akcí 03-2022_e.jpg

Souhrn akcí 03-2022_g.jpg

Souhrn akcí 03-2022_a.jpg

Souhrn akcí 03-2022_c.jpg

Souhrn akcí 03-2022_f.jpg

Souhrn akcí 03-2022_h.jpg