loader

na kutnohorské průmyslovce proběhla rozsÁhlá modernizace

Škola vybudovala a zrekonstruovala výukové prostory a vybavila je novým zařízením.

 

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky v Kutné Hoře je zapojena do našeho projektu "IKAP II Středočeského kraje" jako páteřní partner. Pod vedením pana ředitele Josefa Tremla škola klade důraz na zvyšování kvality výuky a její modernizaci, profesionální práci pedagogů s různorodou charakterovou a intelektuální škálou studentů, schopnost propojovat různé obory a znalosti do provázaných vědomostních celků.

Vedle spousty aktivit, které škola pořádá, se jí také díky podpoře projektu podařilo vybudovat či zrekonstruovat několik školních prostor. K těm patří například:

Laboratoř robotiky
Robotika je dynamický obor, a proto je potřeba, aby laboratoř pro její výuku byla průběžně modernizována. Výuka na robotu IRB 120 od firmy ABB probíhá v malých skupinkách žáků tak, aby si každý z nich mohl důkladně vyzkoušet jednak ruční řízení a jednak sestavení programu, podle kterého pak robot sám vykonává požadované operace. Využíván je jak simulační program Robo DK, tak i profesionální vývojové prostředí Robot Studio přímo od firmy ABB. Studenti se nemusí bát programování těchto složitějších robotů. Mají totiž k dispozici software, jenž umí robota i simulovat, a který si mohou nainstalovat také na svém počítači a díky tomu trénovat i doma.

Multimediální učebna pro výuku jazyků, informačních technologií a multimédií
Moderní technologie pro výuku jazyků ve škole chyběla. V současnosti je vybavena moderním ergonomickým nábytkem uspořádaným do tzv. „hnízd“ pro skupinovou výuku, jazykovým digitálním výukovým zařízením obsahujícím speciální sluchátka a program umožňující řízenou výuku jazyků, intenzivní náslechy frází a on-line rozhovory s vyučujícím.  Jednotlivá pracoviště pak disponují počítači s připojením k internetu a s nainstalovanými aplikacemi potřebnými pro výuku ICT, multimédií a programování. Jedná se o aplikace Office 365, balík od firmy Adobe a programovací jazyky jako například C#, C++ atd. Celkem jde o šestnáct moderních počítačů. Pro aktivní zapojení žáků byla v učebně také naistalována interaktivní tabule. Komplexnost učebny pak uzavírá pracoviště učitele se dvěma monitory a aplikací pro sledování aktivit jednotlivých pracovišť. Prostory jsou také využívány pro on-line přenosy se studenty ze zahraničních partnerských škol a v rámci rozhovorů realizovaných v projektech Erasmus+.

Přednášková aula
Stávající přednášková aula prošla celkovou rekonstrukcí. Protože místnost hojně slouží vedle výuky i pro akce pro širší veřejnost, byla její rekonstrukce opravdu nurně potřeba. Prostor byl nově vymalován, vyměnil se opotřebovaný sedací nábytek a položil se nový zátěžový koberec.

Laboratoř virtuální reality
V tomto případě se jedná o zcela novou laboratoř zaměřenou výhradně na virtuální realitu. Díky tomu mají studenti k dispozici nejnovější výbavu – kvalitní televizi, výkonné počítače, detailní monitory a samozřejmě nejnovější VR headsety. Laboratoř poskytuje pět takto vybavených stanovišť. VR headsety jsou typu Meta Quest 2 a připojují se do PC pomocí Oculus link nebo Air link. Na každém počítači jsou nainstalované různé aplikace a hry, které si žáci mohou vyzkoušet či mohou vytvářet nové. Postupně by se laboratoř měla postupně přeměnit na místo, kde se žáci budou učit vytvářet svoje vlastní hry a aplikace.

Žákovská knihovna
Procesem rekonstrukce prošla také studovna, která již neodpovídala současným požadavkůmy. V žákovské knihovně byla opravena podlaha, vyměněno osvětlení, proběhla úprava elektroinstalace, místnost byla vymalována a nově zařízena stoly a židlemi, sedacími vaky a knihovními regály, aby zde děti mohly studovat a také relaxovat. K dispozici mají žáci odbornou literaturu i beletrii a také nejrůznější stolní hry. Prostory studovny tak nyní slouží k výuce a různým vzdělávacím akcím pro studenty školy i veřejnost.

Žáci Vyšší odborné školy, Střední průmyslové školy a Jazykové školy s právem státní jazykové školy, Kutná Hora tak nyní mají k dispozici krásné prostory a moderní zařízení. My jsme moc rádi, že jsem k tomu prostřednictvím našeho projektu mohli přispět a věříme, že vyučujíci i děti teď tráví čas ve škole raději. A pokud Vaše potomky letos čekají přijímací zkoušky na střední školy a ještě neví, kam nastoupit, třeba jim tento stručný nástin vybavení kutnohorské průmyslovky pomůže při rozhodování a třeba si podají přihlášku právě sem.  

Kutná Hora_modernizace_úvodní.jpg

Kutná Hora_modernizace_a.jpg

Kutná Hora_modernizace_c.jpg

Kutná Hora_modernizace_b.jpg

Kutná Hora_modernizace_d.jpg