loader

Mladí vědci z ČVUT uspěli s chatbotem v soutěži Amazonu

Lidé a chatbot spolu konverzují, jako by si povídali dva staří známí. Baví se o cestování a o jídle. Umělá konverzační inteligence, kterou vědci pojmenovali Alquist podle robota z Čapkovy hry, si pamatuje, že Petr v dětství neměl rád brokolici a že se ani v dospělosti nestala jeho oblíbeným jídlem. "Některé věci se nemění," reaguje ženský hlas v angličtině.

ČekujVědu.cz vyzpovídal mladé vývojáře, kteří v USA se svou umělou inteligencí uspěli v celosvětové konkurenci ... pokračovat ve čtení

Článek je z webu ČEKUJVĚDU.CZ, magazínu o vědě a inovacích pro mladé lidi, který vytváří Výzkumný ústav pro podnikání a inovace při Hospodářské komoře v rámci projektu "Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje" (IKAP), reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008655. Projekt IKAP je financován z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a dále z rozpočtu Středočeského kraje.