loader

Kroužek SLOT TRACK CAR DESIGN 132

Na škole začal od února letošního roku pracovat zájmový kroužek „slot track car design 132". Probíhá v rámci aktivit IKAP, kdy realizací projektu je dosahováno zvýšení zájmu žáků o polytechnické vzdělávání.

Co se skrývá za názvem kroužku? Slot track - závodní dráha. A design? Jde o to, že členové mají možnost navrhovat samotnou závodní trať v měřítku 1:32, trajektorii dráhy, realizaci zapojení, modelování krajiny, zázemí, boxy, pit stop a mnoho dalšího. Ve finále pak mají možnost modelaci figur a samotných automobilů. Jak podvozků, tak karoserií a dalších komponentů.

Jako nejvhodnější k možnostem digitálního provedení vzhledem k množstevní variabilitě dílů a možností se jevil systém Carrera slot digital 132. Máme zakoupen set Carrera D132 30002 DRM Retro Race, který se stal základem pro rozšíření do finální podoby. Navrhli jsme trajektorii dráhy v programu Carrera Track Planner – Autorennbahnplaner. Máme postavenu základní desku z latí a OSB desek. A nyní se těšíme, až se opět sejdeme v reálu a budeme pokračovat.

Čeká nás realizace dráhy ve finálním rozsahu, zapojení a propojení komponentů, zprovoznění dráhy, modelování krajiny, projektování a stavba doplňků, projektování a realizace vlastních modelů aut. To vše jak klasickou modelářskou cestou, tak 3D modelováním a tiskem na 3D tiskárně.

V kroužku získávámenové a další konstrukční a technické znalosti,rozvíjímesvou manuální zručnost, pracujeme mezi lidmi, které tato aktivita také skvěle zajímá a baví.

V této fázi, kdy je činnost kroužku přerušena a odkázána na prostředí online, se těšíme, až se opět sejdeme nad realizací našich projektů.

Fotografie naleznete ZDE.

slot

Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008655
Klíčová aktivita KA 3: Podpora polytechnického vzdělávání