loader

Kroužek „Automatizace a mechatronika"

Od ledna do černa 2020 probíhá ve škole kroužek „Automatizace a mechatronika", který je určen pro žáky I. – III. ročníků SŠ a žáky druhého stupně ZŠ. Činnost kroužku probíhá každý pátek odpoledne ve čtrnáctidenním intervalu pod vedením Ing. Miroslava Macha, učitele technických předmětů.

Žáci mají možnost pracovat v laboratoři automatizace na novém vybavení od společnosti FESTO, které bylo zakoupeno z finančních prostředků projektu IKAP. Žáci ve své volnočasové aktivitě využívají také stavebnice LEGO Mindstorms EV3 a stavebnice Elektronic Merkur.S lektorem Ing. Miroslavem Machem účastníci kroužku zapojují elektronické obvody polovodičových prvků, tvoří a zapojují pneumatické obvody, měří elektronické veličiny pomocí RC domino a navrhují zapojení pneumatických a elektropneumatických obvodů.

Kroužek „Automatizace a mechatroniky" doplňuje výuku oboru Strojírenství o praktickou výuku a rozvíjí myšlení. Žáci SŠ a ZŠ zároveň poznávají zákony fyziky, elektrotechniky a ostatních vědních oborů. Cílem kroužku je plánovaná účast nasoutěži středních odborných škol STRETECH 2020 na ČVUT, která se bude konat začátkem června 2020 v Praze.

Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008655
Klíčová aktivita KA 3: Podpora polytechnického vzdělávání

Fotografie naleznete ZDE.

mechatronika