loader

Kroužek Auto – Moto

V kalendářním roce 2020 byl na naší škole zahájen v rámci projektu IKAP kroužek Auto – Moto. Je určen pro žáky střední školy se zaměřením na obor Strojírenství. Tato mimoškolní aktivita je zaměřena na rozšíření znalostí v auto-moto-opravárenském průmyslu. Základem je seznámení s konstrukcí motorových vozidel, jejich základními hlavními i vedlejšími částmi a mimo jiné i funkčnost a činnost jednotlivých částí motorových vozidel. Dále základního rozdělení motorových vozidel a jejich podskupin. Žáci se seznamují se základními možnostmi vyhledávání a určování závad, řešením mechanických i elektrických problémů a používáním diagnostických přístrojů ať už pro sériovou či paralelní diagnostiku. Také si mohou prakticky vyzkoušet komunikaci s řídícími jednotkami motorových vozidel, kdy je možno využít učební pomůcku osobního automobilu škoda Octavia II, nebo vlastních automobilů. K tomuto účelu je zde koncernová diagnostika a univerzální diagnostika. Zájem o tuto aktivitu projevili žáci prvního, druhého i třetího ročníku.

Fotografie naleznete ZDE.

auto-moto

Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008655
Klíčová aktivita KA 3: Podpora polytechnického vzdělávání