loader

Kolínská stavebka jede v moderních technologiích

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště stavební v Kolíně má více než čtyřicetiletou tradici. Tradici zaměřenou na kvalitní studium pro praxi a podporu těch nejatraktivnějších řemesel. 

 

Základní vizí rozvoje školy se v posledních letech stala modernizace výuky a důraz na nové technologie. Škola má stávajícím i budoucím studentům opravdu co nabídnout. Zde vytvářejí mistry sedmi velmi nedostatkových řemesel – konkrétně elektrikáře, klempíře, malíře, truhláře, instalatéry, tesaře a zedníky. A pro ty, kdo chtějí získat maturitu, jsou připraveny studijní obory - Stavebnictví se zaměřením na design interiérů, pozemní stavitelství, nebo stavební obnovu a Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení. A navíc je k dispozici i jedno dvouleté nástavbové studium s maturitou, obor Podnikání.

Všichni vědí, že poctivé řemeslo je v dnešní době opravdová vzácnost. Proto se v Kolíně snaží připomínat žákům základních škol a jejich rodičům, jak důležité je vybrat si jistou a perspektivní budoucnost. Cesta k ní vede jen přes dobré vzdělání, atraktivní obor a školu nabitou moderními technologiemi. Takovými, které se mohou dokonce třeba i pohybovat...

Moderní výuka na kolech
A to díky automobilu, který je zároveň velmi unikátním výukovým nástrojem. Kolínská stavební škola nově disponuje devítimístným osobním mikrobusem značky Mercedes Benz, který úspěšně vysoutěžila v rámci projektu IKAP II Středočeského kraje. Tento mimořádně velký vůz je opatřen vnitřní přestavbou zadní části  a vybaven mobilním solárním panelem a spoustou dalších technických vychytávek. Díky této vnitřní přestavbě umožňuje mnohoúčelné využití. Škola s ním bude přepravovat mobilní dílnu pro elektrikáře a realizovat ukázky řemesel přímo v partnerských základních školách. Vůz je také opatřen speciálním mobilním výukovým panelem, který umožní demonstrovat fungování fotovoltaiky, kamkoli pojede. Získáváme tak zkrátka nejen bezpečný a velkokapacitní dopravní prostředek, ale také unikátní víceúčelovou výukovou pomůcku, která skvěle poslouží nejen vlastním studentům a učňům, ale také žákům mnoha partnerských základních škol po celém okrese.

Moderní spolupráce s partnerskými školami
K účasti na cestě modernizace výuky jsou zváni také všichni žáci základních škol. Pro ně pořádá SOŠ a SOU stavební mnoho bezplatných zájmových kroužků – pro ty největší nadšence je určen kroužek Elektrotechnika není věda, velkému zájmu se těší také Řemeslo má zlaté dno. Obě akce probíhají v nové, speciálně vybavené elektrolaboratoři, na jejíž zřízení byly použity finanční prostředky IKAP II Středočeského kraje. Sem se spolu se studenty školy chodí učit také žáci základních škol, třeba na hodiny fyziky či pracovních činností.

Čeká-li vás studium na střední škole a přitom souhlasíte s mottem, že řemeslo má zlaté dno, zařaďte do svého výběru i kolínskou SOŠ a SOU stavební. Její tradice, kvalita, nejlepší vybavení, skvělí učitelé a mistři, moderní atraktivní obory a jistota budoucnosti – to vše tam na vás čeká.

Kolín stavebka_technologie_d.jpeg

Kolín stavebka_technologie_e.jpeg

Kolín stavebka_technologie_b.jpg

Kolín stavebka_technologie_c.jpeg

Kolín stavebka_technologie_a.jpg