loader

Kdo si hraje, nezlobí – to platí i pro dospělé.

Účastníci našeho semináře „Hry při výuce matematiky" to měli na několik hodin dokonce povinné.

 

Cílem semináře nazvaného „Hry při výuce matematiky", který jsme uspořádali 22 . listopadu 2021 a zúčastnili se jej učitelé 1. stupně základních škol, totiž bylo ukázat, jak lze ve vyučování využít pro většinu z nás asi překvapivé pomůcky – deskové a karetní hry. Jejich hraní ale opravdu pomáhá žákům zvýšit jejich matematickou gramotnost, lépe pochopit dané učivo a především je motivovat k aktivnímu zapojení v hodinách.

A proto si lektorka Mgr. Veronika Havelková pro své návštěvníky připravila několik hodin plných společných her a úkolů. Součástí setkání byly ukázky didaktických her jako z vnějšku řízených motivovaných činností, při nichž si žáci procvičují a upevňují své vědomosti, dovednosti a návyky. Následovaly aktivity pro rozvoj paměti, představivosti a postřehu a přítomní si vysvětlili, jak mohou hry použít jako nástroj pro navázání spolupráce mezi žáky.

Pokračovalo se hrami zaměřenými na rozvoj rovinné a prostorové představivosti, početních dovedností a procvičováním aritmetických operací. Pedagogové se seznámili s hrami využitelnými v hodinách matematiky jak pro dvojice, tak i pro početnější skupiny dětí. Inspirovat se jimi mohou ale třeba i vychovatelé a děti v ranních a odpoledních družinách.

Lektorka přítomným také ukázala, jak se hry dají variabilně měnit pro případ, že by učitelé chtěli tuto metodu využít i na druhém stupni základních škol. Dozvěděli jsme se rovněž, kde a jak které hry nejlépe pořídit (např. prostřednictvím internetových stránek a specializovaných kamenných obchodů), jak některé hry můžeme vyrobit doma a mnoho dalších užitečných věcí.

A protože z výše uvedeného vyplývá, že téma semináře bylo více než příjemné, je také jasné, že si ho účastníci moc užili (smích bylo chvílemi slyšet až na chodbu), vzájemně se inspirovali a vyměnili si zkušenosti z výuky.

Těšíme se, že žáci v příštích hodinách matematiky tyto nově nabyté zkušenosti svých učitelů více než nadšeně ocení.

Seminář STK_22.11.2021_f

Seminář STK_22.11.2021_g Seminář STK_22.11.2021_i