loader

Jak se rodí motýli aneb oslavy Dne Země

VOŠ a SZeŠ Benešov oslavila Den země s dětmi z MŠ online formou. A my tleskáme!

 

VOŠ a SZeŠ Benešov tradičně pořádá v rámci oslav Dne Země aktivity pro děti z mateřských a základních škol na benešovském náměstí. V loňském roce se tato aktivita kvůli pandemii COVID neuskutečnila. V letošním roce škole přišlo líto ji opět rušit. A vzhledem k tomu, že všichni mají za uplynulý rok mnoho zkušeností s učením a jinými aktivitami pořádanými online, rozhodli se tímto způsobem uskutečnit i výukový blok pro děti z mateřských škol. Mateřská škola, se kterou již mnoho let škola spolupracuje, nabídku uvítala s nadšením, protože samozřejmě mnoho akcí pro děti realizovat nešlo a musely být zrušeny. Ke spojení byla využita aplikaci MS Teams, se kterou učitelé dobře umí, včetně paní učitelky ve školce. Děti sledovaly lektorku na interaktivní tabuli ve třídě a ona přes obrazovku svého počítače mohla pozorovat práci dětí.

Před vlastní akcí muselo být vše pečlivě promyšleno a naplánováno. Zejména jaké aktivity může lektorka - i děti - oline zvládnout a u kterých nebude tolik chybět osobní účast. Velkou výzvou bylo připravit takové aktivity, aby lektorka po celou dobu udržela pozornost takto malých dětí. Proto celý program nebyl delší než hodinu a půl a pro děti byly připraveny tři aktivity založené na střídání různých činností.

První aktivitou bylo poznávání mláďat různých druhů zvířat. Lektorka měla připravenou prezentaci s obrázky zvířat, kterou promítala. A bylo krásné, i když jen na dálku, sledovat děti, jak spontánně odpovídají. Další aktivita byla tvůrčí a zároveň poučná. Děti vystřihovaly obrázky s vývojovými fázemi motýla, správně je řadily a nalepovaly na připravený pracovní list. Radost dětem udělala i poslední aktivita, kdy si kromě získaných znalostí odnesly i něco malého domů. Do připravených květináčků se zeminou si zasely semínka řeřichy a květináčky ozdobily vlastnoručně vyrobeným zápichem květiny. Poslední aktivitou děti provázely dvě šikovné studentky školy, které jim nejen ukazovaly postup, jak správně semínka zasít, ale také jim o řeřiše poutavě vyprávěly. Největší ohlas u dětí vyvolalo, že jim řeřicha rychle vyroste a pak ji mohou sníst. Děti byly také velmi šikovné. Při poznávání mláďatek se aktivně zapojovaly a na pracovních listech i květináčcích si daly opravdu záležet.

Jsme moc rádi, že se VOŠ a SZeŠ Benešov podařilo akci zorganizovat a tuto smutnou a zvláštní dobu dětem trochu zpestřit. Samozřejmě to znamenalo náročnější přípravu ve smyslu techniky, kdy se "spojení" muselo zkoušet dopředu. Pečlivěji bylo potřeba připravit i potřebný materiál. Protože všechny aktivity probíhaly ve třídě, nakonec bylo zapotřebí zeminu do květináčků nasypat předem. Všechen potřebný materiál škola před konáním aktivity přivezla do školky. Vše muselo být připraveno tak, aby se v připravených potřebách paní učitelky ve školce vyznaly a nezdržovaly se hledáním jednotlivých věcí.

Touto akcí VOŠ a SZeŠ Benešov úspěšně navázala na předvánoční program na téma Vánoční tvoření, který také proběhl online. Bohužel plánované Velikonoční tvoření muselo být zrušeno, protože v době před Velikonocemi byly mateřské školky uzavřené. Škola se rozhodla nahradit ho také floristickou aktivitou a připravila program s názvem Květinová vazba pro maminku.

Snad již další akce pro děti bude moci škola realizovat bez kamer a mikrofonů počítačů, protože osobní kontakt je nenahraditelný.

(VOŠ a SZeŠ Benešov realizuje aktivity po MŠ v rámci kličové aktivity KA3 - Vzdělávání pro trh práce.)

P_08 foto 1 P_08 foto 4P_08 foto 2 P_08 foto 3