loader

Jak pracovat s žáky a jejich vlastními knihami v dílnách čtení

Seminář se zaměřil na zvýšení zájmu dětí o čtení, pomoc při výběru knih, vnímání ilustrací a získání inspirace. 

 

Cílem setkání, které se uskutečnilo 11. listopadu 2021 v prostorách Krajského úřadu Středočeského kraje, bylo zjistit, co odlišuje čtenářskou dílnu a čtenářskou lekci, a v neposlední řadě získat inspiraci k dílnám čtení, kupříkladu jak může pedagog pomoci žákům seznámit se s novými knihami, jak je podpořit ve výběru knih, které jim přinášejí prožitek, apod.

Účastníci z řad učitelů druhého stupně základních a středních škol se na semináři seznámili také s možnostmi práce s ilustracemi v návaznosti na to, jak ilustrace doplňují, zesilují či vyjasňují text, nebo proč nás některé ilustrace uchvacují.

Lektorka Mgr. Jana Štybnarová zvolila zážitkovou formu semináře, kdy se učitelé stali žáky. Všichni si s sebou přinesli dvě knihy – jednu, kterou četli v době svého dospívání, a jednu, kterou mají aktuálně rozečtenou nebo se na ní zrovna chystají. V prvním bloku setkání si pedagogičtí pracovníci vyzkoušeli knižní loterii, tzn. aktivitu, která by se účastníkům mohla hodit při seznamování žáků s novými knihami třídní nebo školní knihovny. Následovalo otestování metody „skládankového učení". Druhý blok patřil práci s různými čtenářskými cíli a třetí část se pak věnovala čtenářské dílně s dětskou knihou, ilustracemi a metodě „poslední slovo patří mně".

Účastníci pracovali samostatně i ve skupinách. Zkoumali, na základě čeho si vybírají knihy v knihkupectví, co je zaujme a jak „dopředu" zjistit, jestli právě ta vybraná kniha bude tou, jež je vtáhne natolik do děje, aby zapomněli na čas a nechtěli od ní odejít.

Celý seminář se nesl v duchu příjemné atmosféry, vzájemné výměny zkušeností a získávání nových poznatků. Učitelé setkání hodnotili velmi pozitivně a my věříme, že se jejich spokojenost přenese i na jejich žáky a inspiruje je k většímu zájmu o čtení.

.

StK_11.11.2021_a

StK_11.11.2021_f

StK_11.11.2021_g

 StK_11.11.2021_d

StK_11.11.2021_h