loader

II. KOLO SOUTĚŽE COOL SCHOOL

Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje

Dne 18. 12. 2019 proběhlo II. kolo soutěže COOL SCHOOL – „Den otevřených dveří", které bylo zahájeno v 9:30 v Kongresové centrum Vavruška na Karlově náměstí v Praze 2. Cílem soutěže bylo natočení nejlepšího propagačního videa školy na téma „Den otevřených dveří", tzn. soutěžní tým (žáci) měl potencionálnímu uchazeči o studium a jeho rodiči prezentovat, proč je jeho škola COOL, a proč by zde tedy měl chtít studovat. Zúčastnit se mohly střední školy ze Středočeského kraje. Kritéria soutěže byla opět koncipována komplexně tak, aby výsledný produkt měl praktickou využitelnost pro školu.

Video mělo školu prezentovat z pohledu žáků a pomoci rodičům a potencionálním žákům při rozhodování, jakou střední školu si zvolit pro budoucí studium. Cílem soutěže bylo také posílit kreativitu, tvůrčí a inovativní přístup a v neposlední řadě i zdravou soutěživost. Žáci se naučí vyhledávat informace, formulovat myšlenky a uskutečnit projekt, který budou následně prezentovat a obhajovat před odbornou komisí. Soutěžní tým mohl být tvořen maximálně pěti žáky a to napříč ročníky. Nad týmem měl odborný dozor tzv. supervizor z řad učitelů. Za každou školu mohli soutěžit maximálně tři týmy.

 Hlavním tématem videí byl „Den otevřených dveří" a bylo stanoveno pět kritérií, které měla soutěžní videa obsahovat:

- Představení / popis školy
- Rozhovor s ředitelem / ředitelkou školy (možno i s fiktivním ředitelem /ředitelkou školy)
- Představení / popis studijních oborů
- Zkušenosti žáků (např.: proč jsem se rozhodl studovat na této škole, co se mi ve škole líbí apod.)
- Rozhovor / zkušenosti bývalých absolventů školy (např.: uplatnění na trhu práce, co se mu ve škole líbilo, apod.) Absolvent bude komunikovat přímo s uchazečem, a to ve škole nebo v jeho zaměstnání.

Prezentace a určení vítězů

Do soutěže se přihlásilo 14 škol s celkovým počtem 25 soutěžních videí. Délka prezentace byla stanovena maximálně na 10 minut a to včetně promítání videa. Na prezentaci videa před komisí se měl podílet každý člen týmu vč. supervizora (popř. jím jmenovaného zástupce. Délka videa byla stanovena maximálně na tři minuty.

Hodnocení odborné komise zahrnovalo dvě části:
     1) Naplnění požadovaných témat videa, která komise hodnotila před prezentací.
     2) Osobní prezentaci na místě (forma prezentace, přednes, atd.).

Prezentace byla dále rozdělena na dvě části:
    1) Představení / popis natočeného videa (jak a proč video vznikalo) a následn zhlédnutí videa. 
  2) Představit proč je právě jejich škola nejvíc „COOL", např. prostřednictvím výrobku, činnosti, osoby apod.

 

 

Z bodového ohodnocení pětičlenné odborné komise vzešlo pořadí a proběhlo slavnostní vyhlášení vítězných týmů, kterým byly předány hodnotné ceny. Odměněni byli nejen žáci, ale i jejich supervizor. 

1. místo: Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Kolín - Notebook (VIDEO ZDE)
2. místo: Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební, Kolín - Iphone (VIDEO ZDE)
3. místo: Gymnázium Hostivice - Outdoorová kamera GoPro (VIDEO ZDE)