loader

Generační spolupráce v SOŠ a SOU Kralupy nad Vltavou

Krajská hospodářská komora Střední Čechy uskutečnila dne 7. 11. 2019 v SOŠ a SOU Kralupy nad Vltavou aktivitu projektu „Implementace krajského akčního plánu středočeského kraje", reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008655 na podporu technického vzdělávání mládeže s názvem „Dovednostní tour – generační spolupráce".

Této aktivity se zúčastnili studenti SOŠ a SOU Kralupy nad Vltavou společně se žáky třídy 9. A ze Základní školy Velvary, Školní ul.

Žáci ZŠ se rozdělili do dvou skupin. První skupina pod vedením učitele odborného výcviku p. Tomáše Klímy a pod vedením studentů školy v oboru mechanik/elektrotechnik sestrojili podle technického plánku dekorativní elektrické blikátko osazené LED diodami. Vyzkoušeli si základy pájení, osazování desky tištěného spoje a nastavování a měření elektrických veličin. Sestavení blikátka bylo pro žáky zajímavým zážitkem.

Druhá skupina žáků si pod vedením paní profesorky Ing. Janďourkové a studentů školy v oboru chemik operátor vyrobila mýdlo. Mýdlo se připravilo z esterů vyšších mastných kyselin (vepřové sádlo, glycerinová hmota) a žáci tak mohli ověřit vlastnosti použitých chemikálií k výrobě mýdla.

Cílem této zajímavé aktivity bylo prohloubení spolupráce žáků základních a středních škol.

Na další zajímavý projektový den se mohou již brzy těšit žáci z 9. B a 9. C Základní školy Velvary.

Dne 14. 11. 2019 se konal další den aktivity "Dovednostní tour - generační spolupráce", a to pro třídu 9. B ZŠ Velvary, ul. Školní. Žáci spolupracovali na stejném tématu jako žáci 9. A. Tohoto dne se zúčastnil také pan redaktor Herain z Kralup nad Vltavou, který se o této zajímavé aktivitě rozepíše do Mělnického deníku.

Vstup do fotogalerie.