loader

Foxconn Czech Republic a.s. Kutná Hora

Významný zaměstnavatel na Kutnohorsku na svých stránkách uvádí:


„V našich týmech vždy rádi přivítáme absolventy zejména technických oborů, ale i z oblasti logistiky, nákupu a plánování. Jsme schopni si absolventy zaškolit díky propracovanému systému školení a k rychlé adaptaci nováčků přispívají i naši mentoři. Absolventi škol u nás získají zaměstnání na plný úvazek v Trainee programu. Nováčci (Trainees) pracují na svých prvních odborných úkolech. Pokud si nováček neví s nějakým úkolem či problémem rady, požádá zkušenějšího kolegu (Mentora) o radu či pomoc. Mentor pomáhá nováčkům během prvního roku zvyknout si na pracovní rytmus a získat potřebné znalosti a zkušenosti. Seznámí se s činnostmi jiných oddělení a fungováním celé firmy. Pro Trainees pořádáme zajímavá školení, odborné workshopy, exkurze a také neformální týmové akce. Díky našemu programu poznají spoustu skvělých kolegů a možná i nových přátel."


Studenty 2. ročníku VOŠ zajímalo, jak to v takové firmě vypadá v praxi. Vypravili se tedy v úterý 3. března 2020 na akci "Přijímací řízení nanečisto", kterou pro ně připravili zaměstnanci personálního oddělení. Mohli si tak vyzkoušet, jak probíhá přijímací proces ve Foxconnu. Prošli si celým přijímacím řízením. Na závěr měli možnost s pracovníky personálního oddělení prodiskutovat celý postup a smysl přijímacího řízení.

Fotografie naleznete ZDE.

foxcon

Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008655
Klíčová aktivita KA2: Podpora ICT kompetencí a rozvoj výuky cizích jazyků