loader

Exkurze do firmy LESS & TIMBER, a. s. Čáslav

Ve čtvrtek 14. listopadu 2019 navštívily žákyně VOŠ, SPŠ a OA Čáslav třídy OA4 / EL4 společnost LESS & TIMBER, a. s. v Čáslavi. Tato firma se zabývá komplexním zpracováním jehličnatého dřeva, nejvíce zastoupený je smrk, narůstá podíl borovice a modřínu. Dřevo se z okruhu 150 km naváží nákladními auty, z větších vzdáleností po železnici. V současné kůrovcové kalamitě je dostatek (i nadbytek) surového materiálu, za normálních okolností se dřevo nakupuje na Slovensku a Polsku. Všechny jsme nejprve obdržely ochranné vesty a následně vyrazily do výroby.

Dřevo se nejprve zbaví kůry, následně rozřeže, roztřídí, vysuší, skladuje a expeduje. Mají zde i vlastní elektrárnu na spalování dřevní biomasy. Ta se však nakupuje, protože je výhodnější veškerý odpad ze zpracování dřeva přeměněný na piliny a štěpky prodat. Stejně tak se prodává i kůra do zahradnických center. To vše je příkladem zdárné efektivnosti!

Čáslavská pila patří k nejmodernějším závodům v ČR i Evropě. Produkuje řezivo a lepené hranoly. Zhruba 65% produkce je určeno pro zahraniční trh (Skandinávie, Čína, Thajsko...), zbytek je pro domácí trh. Firma má roční obrat více jak 1 mld. Kč. Zaměstnává zhruba 200 zaměstnanců a v současné době se potýká se značným podstavem kvalifikovaného personálu.

Ochotným a milým průvodcem nám byl pan Ing. Petr Hrabánek, ředitel ZZD Čáslav.

Exkurze doplnila teoretické poznatky učiva ekonomiky o hlavních podnikových činnostech a proběhla v rámci projektu IKAP v klíčové aktivitě KA_4: Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě.

Vstup do fotogalerie.