loader

Druhou konferenci projektu IKAP II Středočeského kraje navštívila stovka lidí  

Tentokrát jsme se zaměřili na kreativitu, inovační technologie a kariérové poradenství. 

 

 

Dne 12. října 2022 jsme v prostorách smíchovského hotelu GOLF uspořádali již druhou konferenci v rámci našeho projektu "IKAP II Středočeského kraje". Jejími tématy byla především kreativita, inovační technologie a kariérové poradenství. Akce se buď prezenční nebo on-line formou zúčastnilo na sto ředitelů a pedagogů ze středočeských škol, ale také naši projektoví partneři a kolegyně a kolegové z projektů IKAP v ostatních krajích

Konferenci zahájila přivítáním a úvodním slovem projektová manažerka Jolana Blažíčková spolu s Tomášem Langerem. Po nich se s námi o své dosavadní zkušenosti z realizace IKAPu podělily kolegyně z Libereckého kraje Jana Černá a Eva Mrštíková a zástupce Jihočeského kraje Petr Rejnek z Jihočeské hospodářské komory. Dozvěděli jsme se, jaké aktivity v těchto krajích realizují, co se jim dosud podařilo, a kde naopak spatřují potenciální rizika a vzájemně jsme si inspirovali. 

Po prezentacích z ostatních krajů následovala výzva k vyplnění zábavného kvízu, který obsahoval celkem čtyři otázky k tématům konference. Návštěvníci poctivě označili vybrané odpovědi na připravených formulářích, přičemž správné odpovědi pak byly zařazeny do slosování o zajímavé ceny. Podle reakcí hostů věříme, že se při vyplňování kvízu pobavili a třeba i něco nového dozvěděli. 

Následovala krátká přestávka a po ní se již slova ujali naši partneři. Tématu kariérového poradenství se věnovaly Ivana Kletečková ze Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v Neratovicích a Hana Janoušková ze Vzdělávacího institutu Středočeského kraje.

Aktivity zaměřené na kreativitu a inovační technologie nám pak představili Vlastimil Jahoda ze Střední průmyslové školy a Vyšší odborné školy na Kladně, Jan Jirátko ze Střední průmyslové školy Emila Kolbena v Rakovníku, Josef Treml z Vyšší odborné školy, Střední průmyslové školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky v Kutné Hoře a tým Střední odborné školy stavební a Středního odborného učiliště stavebního v Kolíně složený ze Šárky Lindnerové, Evy Vejdělkové a Oldřicha Keltnera.

Dozvěděli jsme se, jak se jim na jejich školách daří prosazovat kroky vedoucí ke zvýšení gramotností svých kolegyň a kolegů z řad pedagogů, jak a k čemu využívají vybavení (počínaje počítači, přes interaktivní tabule a zařízení k virtuální realitě až po vybavení různých dílen), které v rámci projektu dostávají, a také jaké akce pořádají pro své žáky, ale třeba i pro děti ze základních a mateřských škol, aby je motivovali ke studiu daných oborů.  

Všechny prezentace, jak z Libereckého a Jihočeského kraje, tak i našich partnerů, byly velice zajímavé a plné inspirativních sdělení.

Před společným obědem ještě Jolana Blažíčková stručně nastínila, co nás v projektu ve zbývajících měsících čeká a na co se tedy školy a pedagogové ve Středočeském kraji ještě mohou těšit. V odpolední části se pak přítomní rozdělili do skupin a přemístili do prostor připravených pro jednotlivé workshopy. 

Naši zkušení lektoři pro ně připravili atraktivní témata. Hosté se tak mohli dozvědět, jak na 3D tisk ve výuce nebo si vyzkoušet interaktivní učení za pomoci pokročilé technologie virtuální reality. Na dalších workshopech pak mohli rozvinout svůj potenciál a jít do životní akce nebo se naučili, jak využít svou osobní značku jako profesní kompas pro sebe i své okolí. Účastníci si všechny workshopy velmi chválili, zasmáli se, pobavili a dozvěděli mnoho zajímavého. Jediná stížnost, kterou jsme z jejich úst zaznamenali, byla ta, že by workshopy mohly klidně být mnohem delší.  

Celá konference probíhala ve velmi přátelské a příjemné atmosféře plné vzájemné inspirace, výměny zkušeností a živých diskusí kolegyň a kolegů z různých škol.

Dovolte nám tedy, abychom touto cestou ještě jednou moc poděkovali všem vystupujícím, kteří se s námi podělili o své know-how, lektorům workshopů, kteří dokázali přítomné svými tématy zaujmout a pobavit, vtipným a zábavným moderátorům konference, kteří nás celou akcí provázeli, celému týmu organizátorů, ale především všem účastníkům, kteří s námi i přes své nabité programy a pracovní starosti tento den tak hezky strávili. Máme ohromnou radost, že všichni odcházeli snad se spokojeným úsměvem na rtech a těšíme se zase příště na viděnou.


Všechny prezentace vystupujících na naší konferenci naleznete uložené ZDE.

Konference 12.10.2022_a.jpg

Konference 12.10.2022_b.jpg

Konference 12.10.2022_d.jpg

Konference 12.10.2022_f.jpg

Konference 12.10.2022_h.jpg

Konference 12.10.2022_j.jpg

Konference 12.10.2022_l.jpg

Konference 12.10.2022_n.jpg

 

Konference 12.10.2022_c.jpg

Konference 12.10.2022_e.jpg

Konference 12.10.2022_g.jpg

Konference 12.10.2022_i.jpg

Konference 12.10.2022_k.jpg

Konference 12.10.2022_m.jpg

Konference 12.10.2022_o.jpg