loader

Dovednostní tour- generační spolupráce

Dne 9. 10. 2019 proběhla aktivita „Dovednostní tour – generační spolupráce" v SOŠ a SOU Dubno. Akce byla zorganizována pro žáky 1. základní školy Dobříš v rámci projektu „Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje" na podporu technického vzdělávání mládeže. Této akce se zúčastnili žáci 9. ročníku a aktivita v SOŠ a SOU Dubno byla připravena v oborech automechanik, autotronik, elektrikář, bezpečnostní a správní služby a požární technika, ochrana a prevence. Žáci ze základní školy si pod vedením studentů SŠ a odborného dozoru pedagoga s velkým nadšením zhotovili výrobek – blikátko na kolo, bzučák a světelného hada, také vyzkoušeli sebeobranu a výcviky sebeobrany. I v oboru Požární technika, ochrana a prevence bylo velké nadšení při možnosti získat zkušenosti s prevencí a shlédnout zajímavé videozáznamy. Všichni žáci projevili zručnost a snahu, akci si užili v příjemné a přátelské atmosféře v SOŠ a SOU Dubno. Děkujeme všem žákům a pedagogům za spolupráci na této akci.

    KHK_Dovednostní tour 2