loader

Děti navštívily firmy PEKASS, Družstevní závody Dražice – strojírna a MCAE Systems

Všechny exkurze připravené Krajskou hospodářskou komorou Střední Čechy byly plné zajímavých informací, míst a aktivit.

 

První návštěvy, která se uskutečnila 7. června 2022 ve firmě PEKASS a.s., se zúčastnili studenti prvního a druhého ročníku oborů Opravář zemědělských strojů a Opravářské práce ze Středního odborného učiliště Hubálov. Firma PEKASS, která nabízí zemědělskou, komunální, silniční techniku a bazarové stroje a zajišťuje kompletní servis na traktory, kombajny, pluhy, postřikovače, podmítače, sedačky a mnoho dalších strojů, spolupracuje se školou v rámci praxí a je ochotna se žákům věnovat i v rámci odborné a praktické výuky ve školách.

Po příjezdu návštěvníků do areálu CZERNIN v Dymokurech na ně čekal bohatý program, který zahájil spolupracovník PEKASS a.s. pan Jan Špringel výkladem o historii i současnosti společnosti. Dětem také představil novinky v zemědělství a služby poskytující zákazníkům. Dále byla studentům předvedena široká škála zemědělské techniky včetně praktických ukázek a úkolů, při nichž si mohli například vyzkoušet stohování balíků slámy či jiné stroje. V rámci exkurze se žáci prakticky seznámili s ovládáním, konstrukcí a seřizováním zemědělské techniky.

V rámci exkurze získali nové informace o nejmodernějších zemědělských strojích, které jsou plné moderních technologií ulehčujících práci řidičům a zatraktivňujících operátorům strojů jejich obsluhu. Každý z účastníků měl možnost si práci vyzkoušet na vlastní kůži a zjistit tak výhody a nevýhody jednotlivých strojů. Všichni díky tomu získali nové kompetence, které využijí ve studiu a v praxi po ukončení studia. Své znalosti pak také mohou žáci zužitkovat při práci v rodinných zemědělských firmách, kde budou mnozí z nich po ukončení studia pracovat, nebo jako vyškolení odborníci v zemědělských firmách.          

Po vyčerpávající prohlídce zemědělské techniky se pak děti občerstvily a dostaly prostor na obsáhlé dotazy z řad studentů i pedagogů. Na závěr jim předal pan Špringel osvědčení o absolvování exkurze.


Na 9. června 2022 byla připravena exkurze pro žáky prvního a druhého ročníku oborů Zámečník, Operátor skladování ze Střední odborné školy Čelákovice ve společnosti Družstevní závody Dražice – strojírna s.r.o. Ta je největším výrobcem ohřívačů vody v České republice, známým po celé Evropě a vyváží své výrobky do 25 zemí celého světa.

Exkurzi zahájila v prostorách závodu personální ředitelka paní Lenka Jehlíková, která představila společnost od jejího počátku až po současnost, včetně aktuální výroby a exportu. Poté předala slovo kolegovi, odborníkovi z praxe, Miroslavu Lindovi. Ten studenty poučil o bezpečnosti při návštěvě jednotlivých závodů a rozdal jim výstražné vesty. Společně se pak všichni přesunuli autobusem do závodu v Luštěnicích, kde se nachází většina výroby.

V tomto závodě viděli žáci výrobu spirál do akumulačních nádrží, dále potom lisovnu, různá oddělení svařovny, řezání laserem, montážní linku malých ohřívačů, sklad a truhlárnu. Po této zajímavé prohlídce se návštěvníci vrátili zpět do dražického závodu, kde na ně čekalo občerstvení a po něm prozkoumání smaltovny a montážní linky velkých spotřebičů. Během toho měli účastníci možnost vidět nesčetně praktických ukázek, vyzkoušeli si vysokozdvižné vozíky, montáž keramických topných těles, dokončování ohřívačů jako je montáž termostatu, zapojení kabelů, atd.

Po zajímavé diskusi a zodpovězení dotazů, kterých měly děti velké množství, již následoval poslední bod programu, a sice předání osvědčení o absolvování exkurze studentům.

I společnost Družstevní závody Dražice – strojírna s.r.o. navázala se školou další spolupráci v rámci praktické výuky ve škole, má zájem o žáky na praxe a na brigády do výroby. Studenti získali pohled na výrobu ve významné a známé firmě v regionu a díky této návštěvě i povědomí o jednotlivých konkrétních činnostech a práci v různých odděleních, jejichž výsledkem je užitečný výrobek. 

Poslední návštěva v tomto školním roce byla připravena pro Vyšší odbornou školu, Střední odbornou školu a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky v Kutné Hoře. Studenti prvního a druhého ročníku oboru Elektrotechnika navštívili 29. června 2022 společnosti MCAE Systems s.r.o. v Mladé Boleslavi, která se zabývá tiskem na 3D tiskárnách a je také první firmou, která s 3D tiskem v České republice začala.

Exkurzi vedla paní Ivana Žitníková, vedoucí pobočky v Mladé Boleslavi. Úvodem představila firmu, její vznik a současnou podobu včetně rozdělení jednotlivých pracovišť a poboček. Během exkurze pak byli žáci seznámeni s veškerými službami, které firma nabízí. Shlédli i praktické ukázky na jednotlivých pracovištích, především pak 3D tiskem, 3D tisk z kovů a 3D skenování. Následně si děti tisk na profesionální 3D tiskárně vyzkoušely. Součástí tohoto úkolu bylo rovněž vytvoření návrhu a následný tisk, což bylo hlavně pro studenty prvního ročníku velmi zajímavé a užitečné.

Po občerstvení a diskusi pak všichni zúčastnění obdrželi Osvědčení o absolvování exkurze.


Jsme moc rádi, že s námi společnosti takto spolupracují a umožňují studentům ze Středočeského kraje, aby navštívili jejich prostory a provozy, a nasáli tak pracovní atmosféru v různých oborech. Tyto reálné zkušenosti jsou k nezaplacení a jistě jim pak velmi usnadní rozhodování o výběru budoucího povolání.  

Exkurze Pekass_g.jpg

Exkurze Pekass_c.jpg

Exkurze Pekass_e.jpg

Exkurze Dražice_a.jpg

Exkurze Dražice_c.jpg

Exkurze Dražice_j.jpg

Exkurze MCEA_a.jpg

Exkurze MCEA_c.jpg

Exkurze MCEA_d.jpg

Exkurze Pekass_d.jpg

Exkurze Pekass_f.jpg

Exkurze Dražice_b.jpg

Exkurze Dražice_f.jpg

Exkurze Dražice_d.jpg

Exkurze MCEA_b.jpg

Exkurze MCEA_e.jpg