loader

Den středoškolákem

V pátek 1. listopadu 2019 se konala na VOŠ, SPŠ a OA Čáslav akce „Den středoškolákem", kterou připravili učitelé odborných i všeobecně-vzdělávacích předmětů.

Žáci ze ZŠ Uhlířských Janovic, ZŠ Vrdů a ZŠ Golčova Jeníkova měli možnost poznat prostředí školy, učebny, laboratoře i učitele a studenty školy. Formou krátkých workshopů a soutěží se seznámili s oblastmi finanční gramotnosti, psaní na klávesnici, kreslení v CAD, programování CNC strojů, robotizace, průmyslového designu, diagnostiky automobilů a cizích jazyků.

Na závěr celé akce byly aktivity týmů vyhodnoceny a nejúspěšnější z nich dostaly zajímavé dárky, které škole věnovaly spolupracující firmy. Akce se zúčastnilo přes 13 žáků.

Velké poděkování patří všem kolegům a studentům za přípravu, průběh a realizaci, dalším kolegům za zajištění výuky.

"Den středoškolákem" byl zrealizován v rámci projektu „Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje" (IKAP), reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008655.

Vstup do fotogalerie.