loader

Čtenářská dílna - Interpretace textu pomocí dramatické výchovy

Uskutečnila se první ze čtenářských dílen, které Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická v Čáslavi bude realizovat.

 

GaSOŠPg Čáslav v rámci klíčové aktivity KA 2 Rozvoj gramotností - konkrétně Rozvoj čtenářké gramotnosti - realizuje čtenářskou dílnu. V květnu se uskutečnilo první setkání. A to nad knihou, která je velkou klasikou a neměla by chybět v žádné knihovně.

Povídání o pejskovi a kočičce není jen pohádka o tom, jak spolu hezky dva tvorové mohou hospodařit. Je to kniha plná poučných příběhů a rad s dávkou laskavého humoru pana Josefa Čapka. A tak se vyloženě nabízí použít tento klenot české literatury pro spojení čtenářství a dramatické výchovy. Jak využít knihu pro zpestření hodin českého jazyka, využít jednotlivé pasáže ke vzbuzení aktivity dětí, jak jim hrou vysvětlit nutnost správné komunikace, bylo téma pro Mgr. Tomáše Otavu a účastníky setkání čtenářských dílen.

Metody a praktiky, které si účastnice workshopu vyzkoušely, jsou však aplikovatelné na jakoukoliv jinou knihu, pro různé věkové skupiny a jsou rovněž snadno přenositelné i do jiných hodin než jen výuky českého jazyka.

V rámci setkání, ve kterém byly kombinovány praktické aktivity s následným metodickým rozborem, probíhala i živá diskuze nad jednotlivými postupy. Ta skvěle posloužila ke sdílení dobré praxe a zkušeností mezi účastnicemi.

 

Caslav foto 1