loader

Co je cílem projektu IKAP

Cílem projektu je Implementace Krajského akčního plánu vzdělávání Středočeského kraje - částí relevantních pro tuto výzvu.

Specifické cíle:

 • rozšířit kompetence pedagogických pracovníků v oblasti zvyšování čtenářské a matematické gramotnosti žáků ZŠ, SOU, SOŠ, gymnázií,
 • zesíťovat pedagogy MŠ, ZŠ a SŠ za účelem výměny zkušeností,
 • vytvořit dlouhodobý systematický rámec podpory jednotlivých základních škol a jejich pedagogů
 • v rozvoji čtenářské gramotnosti žáků,
 • rozvinout ICT kompetence pedagogických pracovníků a dovybavit školy (partnerské a spolupracující subjekty) IT technikou,
 • podpořit růst kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti výuky cizích jazyků,
 • rozšířit orientaci žáků MŠ a ZŠ na obory v oblasti přírodovědy a techniky,
 • rozvinout kompetence pedagogů v polytechnickém vzdělávání,
 • prohloubit zájem o studovaný obor u žáků SŠ,
 • zlepšit přístrojové a další vybavení odborných učeben, laboratoří apod.,
 • zprostředkovat žákům SŠ praktické zkušenosti s podnikáním,
 • podpořit zájem žáků o vědu a výzkum,
 • rozvinout spolupráci se zaměstnavateli a rozšířit tuto spolupráci na další subjekty,
 • podpořit a propagovat odborné vzdělávání u dětí a rodičů,
 • metodicky podpořit školy, které v rámci školního poradenského pracoviště zaměstnávají školního psychologa nebo školního speciálního pedagoga,
 • podpořit školy jako centra dalšího profesního a odborného rozvoje,
 • připravit a ustanovit centrum metodické podpory pro kariérové poradenství,
 • vytvořit síť spolupracujících poskytovatelů kariérového poradenství.

 

zpět na novinky