loader

Angličtina je všude kolem nás, setkáváme se s ní všude

Jak toho mohou využít učitelé angličtiny ve své výuce?

 

Angličtina je světovým jazykem číslo jedna, a proto nás také obklopuje v každodenním životě, ať se jedná o hudbu, četné slogany v reklamních sděleních či nesčetná videa na sociálních sítích. Jak mohou učitelé angličtiny toto prostředí, které na jejich žáky působí, reflektovat ve své výuce? Které výhody a úskalí to přináší?

U začátečníků i mírně pokročilých často působí tato skutečnost jako motivující faktor, neboť žáci ve svém životě mimo školu mohou anglický jazyk využít k porozumění či komunikaci s ostatními v tuzemsku nebo zahraničí. U pokročilejších žáků se ovšem vyučující mohou setkat s klesající motivací učit se “vyšší” (např. formální) jazyk, protože se domnívají, že si se svými znalostmi vystačí. Vždy samozřejmě záleží na tom, čeho chce žák se svým učitelem dosáhnout.

K tomu, aby učitelé angličtiny zajistili kvalitní výuku, která žáky motivuje na všech stupních vzdělávání, může sloužit několik principů. Jedním ze základních kamenů výuky je bezesporu kvalitní výukový materiál, který není zastaralý a obsahuje pestré aktivity pro všechny čtyři jazykové dovednosti, jež mají vysoký stupeň autenticity. Mohou-li totiž žáci obsah výuky vztáhnout na svůj život či osobu, diskutovat a vyjadřovat názor, projevují o výuku zpravidla větší zájem.

Pro vyučující je tedy nezbytné, aby po nějaké době vyměnili učebnici za úplně novou či její novější vydání. Pro výuku angličtiny existuje rovněž velké množství doplňkových materiálů (nejen) online, např. kahootů, které žáci nadšeně vítají. Zde je ovšem důležité, aby byly tyto materiály vhodně zakomponovány do výuky, aby neobsahovaly chyby a splňovaly danou jazykovou náročnost.

Principů kvalitní jazykové výuky je samozřejmě mnohem více. Vyučující musí být spravedliví, důslední, předvídatelní, a především je musí práce bavit. Tímto se dostáváme k jádru věci, a to jsou kvalitní a kvalifikovaní učitelé, kteří jdou s dobou a mohou tak svým žákům porozumět.

Veškeré výše zmíněné i další skutečnosti kladou na učitele nesmírně vysoké nároky. Je tedy nezbytné, aby se vyučující dále vzdělávali, a aby měli pro vzdělávání vhodné podmínky, což není s ohledem na byrokracii a další úkony, které kantoři musí vykonávat, vždy lehce proveditelné. Proto se jeví např. výměna zkušeností s kolegy ve škole nebo na workshopech, které vedou k praktickým závěrům, jako vhodný způsob dalšího rozvoje.

Za velmi zajímavé informace děkujeme Ing. Mgr. Marku Langovi, který je učitelem AJ a NJ na Gymnáziu Arabská v Praze 6, a zároveň pro nás připravuje neméně zajímavé semináře určené učitelům anglického jazyka. Chcete-li se zúčastnit, klikněte, prosím, SEM, kde se dozvíte vše potřebné.

Angličtina_M. Lang.jpg

Seminář StK_20.09.2021_i.jpg

Seminář StK_20.09.2021_j.jpg