loader

IKAP II WORKSHOP: METODY A FORMY PRÁCE PRO ROZVOJ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI


Cílem workshopu je vytvořit prostředí pro vzájemné sdílení zkušeností, materiálů, metod a forem práce v oblasti finanční gramotnosti mezi účastníky a projít si některé z vybraných her. Během workshopu budeme mít možnost se vzájemně inspirovat. Součástí budou i aktivity, během kterých prozkoumáme on-line učební pomůcky a zahrajeme si hru pomáhající k rozvoji finanční gramotnosti, kterou si v závěru společně vyhodnotíme. Po celou dobu akce si budeme tvořit společnou nástěnku jako zdroj inspirace.

Workshop je doporučen pro vyučující na 2. stupni, kteří se chtějí vzájemně inspirovat a jsou otevřeni vzájemnému sdílení zkušeností.

 

AKCE JE Z DŮVODU NÍZKÉ OBSAZENOSTI ZRUŠENA.

 

Termín: 8. 6. 2023 (9:00 - 17:00 hod.)

Místo: 2. základní škola, Husovo náměstí 3, Rakovník

Organizátor: IKAP II Středočeského kraje 

Lektor: Markéta Čonková

Cílová skupina: pedagogové 2. stupně základních škol

Bližší obsah:
Seminář bude probíhat prakticky ve formě workshopu v představovaných prostředích, každý účastník bude mít nejlépe vlastní notebook připojený k WiFi.

Příklady probíraných témat:

  • finanční gramotnost jako průřezové téma
  • metody a formy práce pro rozvoj finanční gramotnosti
  • on-line učební pomůcky rozvíjející finanční gramotnost
  • desková hra na téma financí 
  • sdílení zkušeností mezi účastníky

Pokud nebude možné, aby seminář proběhl prezenčně, bude se konat on-line formou.

Max. počet účastníků: 12

Cena semináře: zdarma

V případě nejasností se obracejte na: Martina Burleová, DiS., tel. 602 730 415, e-mail: mburleova@itveskole.cz.