loader

KPPP workshop: sociometrie a její využití při práci se třídou

 

Seminář seznámí účastníky s metodou mapování vztahů v kolektivu formou dotazníku B3-U, povede k porozumění výsledkům sociometrického šetření a posílí kompetence pedagogů a psychologů v následné práci s třídním kolektivem. Práce se sociometrií je významnou pomůckou v oblasti primární prevence šikanování ve školách.
 
Témata vycházejí z přímé práce pedagogických pracovníků.

 

AKCE JE Z DŮVODU NÍZKÉ OBSAZENOSTI ZRUŠENA.


Termín:
 22. 2. 2023 (9:00 - 13:00 hod.)

Místo: Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna, Pernerova 427/8, Praha 8

Organizátor: Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna

Lektorky: Mgr. Radka Fraňková, Mgr. Renata Kolářová

Cílová skupina: učitelé základních škol (od 4. tříd) a středních škol, školní psychologové, metodici prevence

Bližší obsah:
Vztahy ve třídě a celkové klima školní třídy je činitel, který má významný vliv na žáky a jejich učební výsledky, na mezilidské vztahy v rámci třídy i celé školy. Seminář seznámí pedagogy s používáním upravené formy dotazníku (B3) Richarda Brauna. Tento dotazník mapuje vztahové preference žáků, spokojenost žáků ve třídě i jejich sebevnímání. Sociometrii lze využít jako cennou pomůcku v prevenci šikanování i užitečný nástroj při řešení již vzniklých potíží.

Příklady probíraných témat:  

Experimentální část

  • praktický nácvik použití sociometrie na modelovém případu
  • hledání vhodných intervencí pro práci se třídou vycházejících ze sociometrického mapování

Teoretická a informativní část

  • význam sociometrie v prevenci šikanování
  • seznámení s administrací, vyhodnocováním i interpretací dotzaníku B3-U
  • etické zásady práce se sociometrickým dotazníkem

.Max. počet účastníků: 15

Cena semináře: zdarma

V případě nejasností se obracejte na: Mgr. Renata Kolářová, e-mail: kolarova@kppp.cz.