loader

KPPP ON-LINE SETKÁNÍ: SUPERVIZE PRO PEDAGOGY A PSYCHOLOGY VE ŠKOLSTVÍ

 

Bezpečný prostor a čas pro sdílení radostí i těžkostí školního života. Hledání nových úhlů pohledu a řešení ve spolupráci s kolegy a pracovníky pedagogicko-psychologické poradny. Účinná prevence vyhoření, efektivní forma psychohygieny a součást profesního růstu.


Témata vycházejí z přímé práce pedagogických pracovníků.

AKCE JE Z DŮVODU NÍZKÉ OBSAZENOSTI ZRUŠENA.

 

Termín: 2. 5. 2023 (17:00 - 19:15 hod.)

Místo: ON-LINE

Organizátor: Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna

Lektorky: Mgr. Renata Kolářová

Cílová skupina: učitelé základních a středních škol, školní psychologové

Bližší obsah:
Supervize je nástroj celoživotního učení používaný zejména u pomáhajících profesí. Smyslem supervize je rozvíjet profesní dovednosti supervidovaných, posilovat vztahy v pracovním týmu a nacházet řešení problematických situací. V procesu supervize poskytuje supervizor supervidovanému zpětnou vazbu k jeho práci, při čemž hlavní pozornost je věnována vztahům, které jsou v pomáhajících profesích patrně nejdůležitějším prostředkem k dosahování cílů a nejvýraznější známkou kvality práce.

Příklady probíraných témat:  

Experimentální část

  • hledání řešení obtížných situací z praxe s nezaujatým odborníkem
  • obsahem supervize je provázení a podpora jedinci/týmu nahlédnout, vnímat a reflektovat vlastní práci a vztahy, nacházet nová řešení problematických situací
  • podpůrná funkce supervize se projevuje spolunesením pracovní zátěže, sdílením, předáváním pracovního odhodlání a naděje

Teoretická a informativní část

  • vzdělávací funkci plní supervize předáváním zkušeností z dobré praxe
  • sdílení zkušeností mezi jednotlivými školami
  • stěžejním cílem supervize je rozvoj osobnosti

.Max. počet účastníků: 10

Cena semináře: zdarma

V případě nejasností se obracejte na: Mgr. Renata Kolářová, e-mail: kolarova@kppp.cz.