loader

KPPP školení: posilování pozitivních hodnot a postojů - výchova ke zdravému životnímu stylu


Týdenní školení pedagogů (metodiků prevence, třídních učitelů, školních psychologů, aj.) v komplexním přístupu k prevenci rizikového chování na školách. Cílem je posílit jejich znalosti a dovednosti v oblasti primární prevence šikany, závislostí, rasismu a xenofobie a rizikového sexuálního chování. Program je postaven na posilování pozitivních hodnot a postojů a jeho smyslem je zvýšení kompetence pedagogů, aby v rámci realizace programů PPRCH dokázali v žácích a studentech posilovat pozitivní hodnoty (empatii, toleranci, zdravé sebevědomí, atd.), motivovat je k sociálně žádoucímu chování (toleranci, empatii), k rozvoji komunikačních dovedností a ke zdravému životnímu stylu.

 

Termín: 22. 6. až 26. 8. 2022 (vždy od 8:30 - 17:00 hod.)

Místo: Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna, Pernerova 427/8, Praha 8

Organizátor: Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna

Lektoři: Mgr. Radka Fraňková, Mgr. Marie Vosmíková

Cílová skupina: Pedagogičtí pracovníci, metodici prevence, školní psychologové, speciální pedagogové, asistenti pedagoga

Max. počet účastníků: 12

Cena školení: zdarma

Přihlášky, prosím, zasílejte na e-mailovou adresu: kolarova@kppp.cz.