loader

KPPP SETKÁNÍ: Třídnické hodiny


Cílem semináře je posílení kompetencí pedagogů v rolích třídního učitele, školního psychologa a školního metodika prevence. Možnosti ovlivňování vztahů v kolektivu jako prevence rizikového chování, především agresivity a šikanování v různých vývojových fázích třídních kolektivů. Role třídního učitele při vytváření třídního kolektivu. Dynamika třídního kolektivu, psychosociální techniky vhodné při práci se třídou v různých situacích. Nabídka konkrétních technik, jak je zadávat, vyhodnocovat. Možná rizika, jejich předcházení. Spolupráce v rámci školního poradenského pracoviště a spolupráce s dalšími organizacemi.

Seminář poskytne základní metodiku pro tvorbu uceleného systému třídnických hodin jako nástroje pravidelné práce se školním kolektivem.


Termín: 21. 3. - 22. 3. 2022 (08:30 - 17:30 hod.)

Místo: Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna, Pernerova 427/8, Praha 8

Organizátor: Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna

Cena semináře: zdarma

Přihlášky, prosím, zasílejte na e-mailovou adresu: kolarova@kppp.cz.