loader

KPPP SETKÁNÍ: sociometrie


Cílem semináře je seznámit se se metodou mapování vztahů v kolektivu, porozumět výsledkům a posílit kompetence pedagogů a psychologů v práci s výsledky v rámci posilování pozitivních vztahů v třídním kolektivu na podporu dobré atmosféry a kvality kolektivu. Jedná se o důležitou součást primární prevence šikanování.


Termín: 16. 3. 2022 (09:00 - 13:00 hod.)

Místo: Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna, Pernerova 427/8, Praha 8

Organizátor: Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna

Cena semináře: zdarma

Přihlášky, prosím, zasílejte na e-mailovou adresu: kolarova@kppp.cz.