loader

KPPP třídenní SEMINÁŘ: JAK PRACOVAT S DÍTĚTEM S SPU A SPCH


Prakticky orientované třídenní školení pro učitele zaměřené na porozumění specifickým poruchám učení a chování. Věnuje se aktuální legislativě a organizaci péče o děti se specifickými potřebami a možnosti jejich podpory v rámci běžné výuky i jejich speciálně pedagogickému vedení. V rámci školení se budeme věnovat se rovněž konkrétním případům z pedagogické praxe účastníků.  

POSLEDNÍ ZE TŘÍ SEMINÁŘŮ USKUTEČNĚNÝCH VE DNECH 16. 5. 2022 A 23. 5. 2022


Termín: 30. 5. 2022 (9:00 - 16:00 hod.)

Místo: Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna, Pernerova 427/8, Praha 8

Organizátor: Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna

Lektorky: PhDr. Marie Mesanyová, Ing. Irena Mácová

Cílová skupina: třídní učitelé, pracovníci školních poradenských pracovišť, pedagogové

Cena semináře: zdarma

Přihlášky, prosím, zasílejte do 24. května 2022 na e-mailovou adresu: kolarova@kppp.cz.