loader

KPPP Třídenní SEMINÁŘ: JAK pracovat s dítětem s spu a spch


Prakticky orientované třídenní školení pro učitele zaměřené na porozumění specifickým poruchám učení a chování. Věnuje se aktuální legislativě a organizaci péče o děti se specifickými potřebami a možnosti jejich podpory v rámci běžné výuky i jejich speciálně pedagogickému vedení. V rámci školení se budeme věnovat se rovněž konkrétním případům z pedagogické praxe účastníků.  


Termín: 16. 5. 2022, pokračování 23. 5. 2022 a 30. 5. 2022 (vždy od 9:00 do 16:00 hod.) 

Místo: Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna, Pernerova 427/8, Praha 8

Organizátor: Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna

Lektorky: PhDr. Marie Mesanyová, Ing. Irena Mácová

Cílová skupina: třídní učitelé, pracovníci školních poradenských pracovišť, pedagogové

Cena semináře: zdarma

Přihlášky, prosím, zasílejte do 10. května 2022 na e-mailovou adresu: kolarova@kppp.cz.