loader

KPPP ON-LINE SETKÁNÍ: komunikace v kyberprostoru

 

Seminář se zaměřuje na problematiku komunikace pedagogů s rodiči žáků v kyberprostoru s využitím on-line technologií. Formou řízené diskuze a dalších interaktivních metod bude účastníkům otevřen bezpečný prostor pro sdílení a vzájemnou inspiraci, cílem je rozšíření pohledu na danou problematiku.
 
Diskutovat budeme především o specifikách komunikační praxe jednotlivých škol, možnostech i rizicích komunikace skrze sociální sítě a o nastavování hranic komunikace v kyberprostoru.

 


Termín:
29. 11. 2022 (14:00 - 18:00 hod.)

Místo: ON-LINE

Organizátor: Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna

Lektorky: Mgr. Anna Frombergerová, Ph.D., Mgr. Marie Vosmíková

Cílová skupina: učitelé základních a středních škol

Bližší obsah:
Komunikace v kyberprostoru je způsob interpersonální komunikace, jejímž hlavním atributem je nepřímý kontakt. Tento typ komunikace s sebou nese mnohá rizika, současně poskytuje nové možnosti kontaktu a vzájemného porozumění. Navzdory nesporným výhodám, které virtuální komunikace poskytuje, je nezbytné myslet na omezení a úskalí tohoto typu komunikace a v souladu s těmito omezeními vymezovat vhodná očekávání a pravidla.

Příklady probíraných témat:  

Experimentální část

  • sdílení a řízená diskuse na téma využívání kyberprostoru v komunikaci s rodiči žáků
  • reflexe možností a limitů on-line komunikace s rodiči

Teoretická a informativní část

  • jak efektivně a funkčně nastavovat hranice a pravidla komunikace v kyberprostoru
  • sdílení zkušeností mezi jednotlivými školami

.Max. počet účastníků: 15

Cena semináře: zdarma

V případě nejasností se obracejte na: Mgr. Renata Kolářová, e-mail: kolarova@kppp.cz.

Přihlaste se, prosím, prostřednictvím odpovědního formuláře. 

Přihláška na akci: