loader

KPPP ONLINE SETKÁNÍ: "BOURAČ" ve třídě

 

Témata seminářů vycházející z poptávky a potřeb účastníků našich supervizí a dalších vzdělávacích akcí.

Tentokrát si popovídáme na téma: jak pracovat se třídou, ve které je jeden či více žáků s výrazně specifickými zájmy, potřebami či chováním, které významně znesnadňuje společnou činnost. Věnovat se budeme otázkám zodpovědnosti a spoluzodpovědnosti za dění ve třídě, práci s pravidly a hranicemi, psychohygieně pedagoga, prevenci i krizovým scénářům vznikajících situací.

 

Termín: 8. 4. 2022 (09:00 - 13:00 hod.)

Místo: ONLINE

Organizátor: Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna

Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci

Cena semináře: zdarma

Přihlášky, prosím, zasílejte do 4. dubna 2022 na e-mailovou adresu: kolarova@kppp.cz.