loader

KPPP ONLINE SETKÁNÍ: SUPERVIZE PRO PEDAGOGY


Bezpečný prostor a čas pro sdílení radosti ze školního života, hledání nových úhlů pohledu a nových řešení ve spolupráci s kolegy a pracovníky pedagogicko-psychologické poradny. Účinná prevence vyhoření, efektivní forma psychohygieny a součást profesního růstu.

Témata vycházejí z přímé práce pedagogických pracovníků. 

 

Termín: 1. 6. 2022 (16:00 - 18:00 hod.)

Místo: ON-LINE

Organizátor: Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna

Lektorka: Mgr. Radka Fraňková

Cena semináře: zdarma

Přihlášky, prosím, zasílejte na e-mailovou adresu: kolarova@kppp.cz.