loader

KPPP ON-LINE SETKÁNÍ: "BOURAČ" VE TŘÍDĚ

 

Témata seminářů vycházející z poptávky a potřeb účastníků našich supervizí a dalších vzdělávacích akcí.

Tentokrát si popovídáme na téma: jak pracovat se třídou, ve které je jeden či více žáků s výrazně specifickými zájmy, potřebami či chováním, které významně znesnadňuje společnou činnost. Věnovat se budeme otázkám zodpovědnosti a spoluzodpovědnosti za dění ve třídě, práci s pravidly a hranicemi, psychohygieně pedagoga, prevenci i krizovým scénářům vznikajících situací.

 

Termín: 11. 10. 2022 (14:00 - 18:00 hod.)

Místo: on-line

Organizátor: Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna

Lektorky: Mgr. Radka Fraňková. Mgr. Renata Kolářová

Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci

Max. počet účastníků: 15

Cena semináře: zdarma

V případě nejasností se obracejte na: Mgr. Renata Kolářová, e-mail: kolarova@kppp.cz.

Přihlaste se, prosím, prostřednictvím odpovědního formuláře. 

Přihláška na akci: