loader

KPPP kazuistický seminář


Kazuistický seminář nabízí prostor pro aktuální témata vycházející z přímé práce pedagogických pracovníků. Jeho cílem je posílení kompetencí pedagogů k podpoře znevýhodněných jedinců, možnost vzájemného sdílení zkušeností a inspirace pod vedením pracovníků pedagogicko-psychologické poradny. 


Termín: 25. 4. 2022 (14:30 - 16:30 hod.)

Místo: Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna, Pernerova 427/8, Praha 8

Organizátor: Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna

Cena semináře: zdarma

Přihlášky, prosím, zasílejte na e-mailovou adresu: kolarova@kppp.cz.